2010 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi çatısı altında kurulan Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi (SEÇBİR), toplumsal adaletin sağlanmasında ve kapsayıcı toplumun inşa edilmesinde eğitimin kilit rol oynadığına inanıyor. Buradan hareketle, tüm öğrenenlerin kendilerini ifade edebildiği ve desteklendiği kapsayıcı bir eğitim ortamının sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.
Neler yapıyoruz?

Neler yapıyoruz?

SEÇBİR,

Ulusal ve uluslararası projeler yürüterek kapsayıcı eğitimin gündemleştirilmesine katkıda bulunuyor.

Okul içi ve dışındaki eğitim ortamlarında etnografik çalışmalar yaparak veri üretiyor ve paylaşıyor.

Öğretmenlerin güçlenmesi için eğitimler tasarlıyor ve uyguluyor.

Sempozyum, seminer, konferans, panel vb. etkinlikler düzenleyerek eğitim üzerine yapılan ulusal ve uluslararası araştırma ve çalışmaların paylaşılmasına alan açıyor.

Nasıl yapıyoruz?

Image
Çalışmalarında esas olarak sosyoloji ve eğitim bilimleri disiplinlerini bir arada ele alan SEÇBİR, antropoloji, psikoloji, hukuk ve sosyal politika başta olmak üzere diğer disiplinlerin de katkısını alan disiplinlerarası bir yaklaşım benimsiyor.
Image
Özgün bir çalışma metodolojisi takip eden SEÇBİR’in metodolojisine göre; farklı branşlardan öğretmenler ile çeşitli alanlarda çalışan STK’lar ve farklı disiplinlerden gelen akademisyenler uzun süreli olarak bir araya geliyor.
Image
Böylelikle, teorik ve pratik bilginin etkileşimi sağlanarak eğitimin niteliğini artırmak için çalışan tüm paydaşların faydalanabilecekleri bir içerik üretiliyor ve paylaşıma açılıyor.

Üç dönem boyunca dahil olduğum çalışmalarında, SEÇBİR’in hiyerarşi barındırmayan kolektif yapısı ve özellikle ele aldığı ayrımcılık konularını gerçekten kendine dert edinmesi ve çözümü için eyleme geçiyor olması kendimi gururla bir ‘SEÇBİR insanı’ olarak tanıtmamı sağlıyor.

Hülya Akan / Öğretmen