SEÇBİR Konuşmaları 12: Halil Ekşi – Karakter Eğitimi: Temeller, Yaklaşımlar ve Uygulama Örnekleri – 20.12.2011

secbiryonetimÖğretmen Ağı Konuşmaları

Okulların temel amacı hem akademik açıdan başarılı ve hem de temel değerleri benimsemiş bireylerin yetiştirilmesidir. Özellikle, gençler arasında suç işleme, şiddet, zorbalık, hak gözetmeme, hukuka riayetsizlik ve benzeri kendine ve/veya başkalarına zarar ya da rahatsızlık verici eylemlerin artması eğitim-öğretimin eğitim boyutunun önemine dikkatleri çekmektedir. Konuşmada bu sorunlar ışığında karakter eğitimindeki temel yaklaşımlar sunulacaktır. Karakter eğitimi programlarının yeni kuşaklara temel insanî değer ve erdemleri kazandırma, değerlere karşı duyarlılık oluşturma ve onları davranışa dönüştürme konusundaki potansiyeli tartışmaya açılacaktır. Ayrıca Türkiye’den uygulama örnekleri üzerinde durulacaktır.

Prof. Dr. Halil Ekşi Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü bitirdikten sonra çeşitli okullarda öğretmenlik yapmış, 2001 yılında doktor, 2005 yılında ise Eğitim Psikolojisi alanında doçent olmuştur. Özel çalışma alanı psikolojik perspektiften ahlak/moral gelişimi ve eğitimidir. Bu çerçevede EDAM eğitim danışmanlığı merkezi ile birlikte karakter eğitimi ile ilgili uygulamaya dönük projeler yapmakta ve kitap ve makaleler yayınlamaktadır. Ekşi’nin yazarları arasında bulunduğu yayınlardan bazıları şunlardır: Karakter Eğitimi (Ankara: Nobel); Perese 1-5: Karakter okulu öğretmen kitabı-Sorumluluk, Yardımseverlik, Adalet, Özgüven ve Liderlik (Ankara: Nobel) ve Perese 6-10: Karakter okulu öğretmen kitabı-Dostluk, Doğruluk, Sabır, Saygı ve Özdenetim (Ankara: Nobel)