SEÇBİR Konuşmaları 13: Ders Kitabı İzleme Grubu – Ders Kitaplarında Militarizm ve Toplumsal Cinsiyet – 28.02.2012

secbiryonetimÖğretmen Ağı Konuşmaları

Türkiye’de son dönemde eğitimde sivilleşme alanında Milli Güvenlik Dersi’nin kaldırılması ve 19 Mayıs törenlerinin sınırlandırılması gibi önemli gelişmeler kaydedildi. Ancak İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Birimi’nin (SEÇBİR) Eylül 2011’den bu yana yürüttüğü Ders Kitapları İzleme Projesi’nin sonuçları, militarist bakış açısının Milli Güvenlik dersiyle sınırlı olmadığını göstermektedir. Toplumsal cinsiyet alanında ise kayda değer bir iyileşmenin olduğu görülmektedir.

Seminerde Proje’nin, militarizm ve toplumsal cinsiyet konulu bulguları sunulacaktır. Bu projede 1-7. sınıflar seviyesinde okutulan, MEB ve özel yayınevlerine ait tüm Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler kitapları ve 2011 – 2012 öğretim yılında okutulmaya başlanan Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi kitabı, SEÇBİR uzmanları ve Sosyoloji Bölümü öğrencilerinden oluşan araştırmacılar tarafından niteliksel yöntemle incelenmiş; MEB ve özel yayınevlerinin konuları ele alışı ve konuların farklı seviyelere yansıyış biçimi karşılaştırılmıştır. Seminerde görseller eşliğinde ders kitaplarındaki problemler yanında iyileşmelerden söz edilecek ve öneriler tartışmaya açılacaktır.

SEÇBİR ders kitabı izleme grubu, Ayşe Alan, Gonca Aşık, Kenan Çayır, Melike Ergün, Tuğçe Karagöz, Muhsine Önal, Ayşegül Sağcan, Elif Sağır’dan oluşmaktadır.