SEÇBİR Konuşmaları 15: Hülya Adak & Ayşe Yüksel – Mor Sertifika Programı – 27.03.2012

secbiryonetimÖğretmen Ağı Konuşmaları

Sabancı Üniversitesi, lise öğretmenleri arasında toplumsal cinsiyet farkındalığının arttırılmasını ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan “Mor Sertifika Programı”nı 2007-2010 yılları arasında İçişleri Bakanlığı, Sabancı Vakfı ve UNDP işbirliği ile başarıyla yürütmüştü. Bir hafta boyunca Trabzon, Van, İzmir, Nevşehir, Kars ve Urfa’dan katılan lise öğretmenleriyle “Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet”, “Medyada Toplumsal Cinsiyet”, “Matematik ve Fen Bilimlerinde Kadının Yeri”, “Lise Rehberliği ve Toplumsal Cinsiyet” ve “Eğitim Mekânlarında Cinsel Taciz” gibi çeşitli modüller aracılığıyla kalıplaşmış toplumsal cinsiyet rolleri ve cinsiyet ayrımcılığı sorgulanmıştı.

Bu sunumda 4 senelik Mor Sertifika Programı deneyimi paylaşılarak, bu süreçte lise öğretmenlerinin toplumsal cinsiyet kavramı ve cinsiyet ayrımcılığına yaklaşımları yanısıra yetişkinlerle toplumsal cinsiyet farkındalığını arttıracak eğitim programlarının hem uygulayıcı hem de katılımcı boyutunda kazandırdıkları tartışılacaktır.