SEÇBİR Konuşmaları 18: Melda Akbaş & Zeynep Kılıç-Toplumsal Cinsiyetçi Kalıpyargılar Dönüşebilir mi? – 8.05.2012

secbiryonetimÖğretmen Ağı Konuşmaları

Çocuklar kendilerini çevreleyen dünyanın pasif bir alıcısı olmaktan çok aktif olarak kendi dünyalarının oluşumuna katkı sağlarlar. Ancak, bunu yaparken içinde yaşadıkları dünyayı anlamlandırmak için toplum tarafından sağlanan her tür işareti yorumlar ve değerlendirirler. Toplumsal cinsiyet rolleri bu işaretlerin başında gelir ve çocukların kimlik oluşumunda önemli bir rol oynar. Seminerde sunulacak olan, Silahtarağa İlköğretim Okulu’nda yürütülen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Araştırması’nın amacı, 7-14 yaş grubundaki çocukların toplumsal cinsiyet algılarını ortaya çıkarmak, bu algıların ne ölçüde kalıplaşmış olduğunu, hangi noktalarda bu kalıpların esneyebilme olasılığı taşıdığını belirlemektedir. Araştırmadan elde edilen veriler, bu yaş grubu çocukların toplumsal cinsiyet farkındalıklarını artırmak amacıyla hazırlanan iki ayrı kart oyununu geliştirmek için kullanılmıştır.

Melda Akbaş, 2008 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi’nde (ÇOÇA) proje koordinatörü ve çocuk hakları eğitmeni olarak çalışıyor; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Araştırma ve Oyun Geliştirme projesinin koordinatörlüğünü yürütüyor. Melda Akbaş, aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler Bölümü’nde Çocuk ve Yeni Medya üzerine yüksek lisans tezini yazıyor.

Zeynep Kılıç, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı; Siyaset Bilimi Doktoru oldu. 2008 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi’nde (ÇOÇA) projeler danışmanı, araştırmacı ve çocuk hakları eğitmeni olarak çalışıyor. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Araştırma ve Oyun Geliştirme projesinin araştırmasını yürüten ve oyun geliştirme aşamasında yer alan Kılıç, aynı zamanda BİLGİ’de lisans düzeyinde “Tarih Boyunca Çocukluk Anlayışı”, “Sosyal Sorumluluk Projesi” ve “AB Fonları için Proje Teklifi Hazırlamaya Giriş” derslerini veriyor.