SEÇBİR Konuşmaları 19: Arnd M. Nohl – Kültürlerarası Pedagoji ve Eğitim Örgütlerinde Ayrımcılık – 14.05.2012

secbiryonetimÖğretmen Ağı Konuşmaları

Bir toplumun kültürel çeşitliliği, okullarda hem bir öğrenme fırsatı, hem de bir ayrımcılık kaynağı oluşturabilir. Kültürlerarası pedagoji, farklı kültür ve ortamlardan gelen insanları, birbirlerinden öğrenmeye teşvik ederken, eğitim örgütlerindeki olası ayrımcı uygulamaları önlemeye de çalışmaktadır. Konferansta ayrımcılığın çok boyutluluğu odağa alınırken hem açıkça sergilenen etnik ya da cinsiyetçi davranışlar tanımlanacak hem de örtülü, aktörlerin üzerinde düşünmedikleri ve belki farkında olmadıkları ayrımcılık süreçlerine ışık tutulacaktır.

Heidelberg, Ankara, Hacettepe Üniversitelerinde okuduktan sonra Freie Universität Eğitim Bilimleri Fakültesi’nden mezun olan Arnd-Michael Nohl, aynı üniversitede doktora ve Magdeburg Üniversitesi’nde doçentlik ünvanı almıştır. Halen Helmut Schmidt Üniversitesi’nde Eğitim Bilimleri profesörü olarak çalışan Nohl’un araştırma alanları, göç, gençlik, eğitim felsefesi, medya eğitimi, eşyaların pedagojisi, araştırma metodolojisi ve kültürlerarası pedagojiyi kapsamaktadır.