29 Eylül 2012
Image

AYRIMCILIK: ANLAMAK, ÇÖZÜMLEMEK, MÜCADELE ETMEK

Son yıllarda hızlı bir dönüşüm geçiren Türkiye’de yerleşik kimliklerin, toplumsal grupların konumlarının ve gruplararası hiyerarşik ilişkilerin sorgulandığı görülüyor. Bu çerçevede, farklı alanlarda ayrımcılık konusunu ele almanın önemi gittikçe daha sık dile getiriliyor ve bu bağlamda disiplinlerarası yaklaşımın önemine vurgu yapılıyor.

Buradan hareketle 29 Eylül 2012 tarihinde düzenlediğimiz sempozyumda şu konuları tartıştık:

Hukuk, sosyoloji, eğitim bilimleri ve psikoloji alanlarında ayrımcılık konusundaki çalışmalar ne durumdadır?
Ayrımcılıkla mücadele konusunda bilimsel çalışmalar bize ne söylüyor?
 Sahadaki deneyimden neler çıkarsayabiliriz?
 Eğitim ortamlarında ayrımcılık meselesini nasıl ele alabiliriz?
Öğretmen ve öğrencilerin önyargılarını azaltma konusunda neler yapılabilir?
Eğitim sürecinin aktörleri ayrımcılıkla mücadelede donanımlı hale nasıl getirilebilir?

Erişilebilir program için tıklayın