SEÇBİR Konuşmaları 23: Yasin Tunç-Toplumsal Risklerin Kaynağı ve Çaresi Olarak Kız Eğitim Kampanyaları – 5.12.2012

secbiryonetimÖğretmen Ağı Konuşmaları

Bu çalışma 2003 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF tarafından başlatılan Haydi Kızlar Okula! Kampanyası’nın söylemsel arkaplanını ve tarihselliğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Kampanyaya dair hem resmî kaynaklar hem de popüler medya kaynakları incelenerek, bir taraftan ‘müşterek’ gayeye –kızların eğitilmesi– ulaşmak için kampanyaya katılan güç gruplarının heterojenliği ve kullanılan retoriğin çeşitliliğine dikkat çekilmektedir. Öte taraftan, bu tür kültürel-politik kampanyaların ‘devletin güvenliğini’ tehdit eden nüfus gruplarının ve yaşam alanlarının kontrolü ve düzenlenmesi için daha geleneksel devletçi reaksiyon ve stratejilerin bir parçası olduğu öne sürülmektedir.

Yasin Tunç, lisans (2005) ve yüksek lisansını (2009) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde tamamlamıştır. Şu anda Wisconsin Üniversitesi-Madison’da eğitim kuramı, eğitim tarihi ve eğitim politikaları çalışmaları alanlarında doktora çalışmasını sürdüren Tunç, toplumsal, öznel ve cinsiyete dayalı kimliklerin oluşumunda eğitime yüklenen tarihsel rolü kültürel çalışmalar, kültürel antropoloji ve tarihsel sosyoloji gibi disipliner ve disiplinlerarası alanlardan yararlanarak kültürel tarih ve post-yapısalcı yaklaşımlar ışığında ele almaktadır.