1 Mart 2013
Image

TOPLUMSAL SORUNLARI EĞİTİM ORTAMINDA ELE ALMAK

Hem Türkiye hem de dünya önemli toplumsal, siyasal ve kültürel dönüşümlerin yaşandığı bir süreçten geçiyor. Bu süreç bizleri toplumsal sorunlar üzerine düşünmeye ve çözüm üretmeye zorluyor. Öte yandan, Türkiye’de eğitim steril bir şekilde yürütülüyor. Oysa ki yapılan çalışmalar çocukların çok erken yaşta Türkiye’deki toplumsal ve siyasal sorunların farkında olduklarını gösteriyor. Ancak, eğitim pratikleri çocukları toplumsal sorunlar karşısında donanımlı hale getirmiyor.

Buradan hareketle, 1 Mart 2013 tarihinde gerçekleştirdiğimiz etkinlikte, toplumsal sorunların eğitim ortamında nasıl ele alınabileceğine ilişkin çeşitli paylaşımlarda bulunduk. Programın ilk bölümünde öğretmenler kendi ilgi alanları ve ihtiyaçları doğrultusunda seçtikleri üç atölyeden birine katıldılar. Ardından gerçekleştirilen ve sahadan deneyimlerin paylaşıldığı panelde birbirimizin deneyimlerinden beslendik.

Erişilebilir program için tıklayın