SEÇBİR Konuşmaları 26: Neşe Özgen – Vatanı Hayal Etmek, Vatanı Öğretmek – 6.03.2013

secbiryonetimÖğretmen Ağı Konuşmaları

Bu sunumda 1928 ile 2009 yılları arasında MEB tarafından liselerde okutulan Coğrafya ders kitaplarında vatanın tahayyülünün hangi dönemlerde nasıl anlatıldığı irdelenecektir. Hangi dönemlerde Türkiye, hangi dönemlerde Türk coğrafyası, hangi dönemlerde Türklerin coğrafyası anlatılıyor? Bir tarihin coğrafyası mı çiziliyor, yoksa bir coğrafyanın tarihi mi yapılıyor? ‘Dost’, ‘düşman’ ‘komşu’ ‘uzak’ ‘yakın’, ‘birlik’, ‘ülke’, ‘yurt’, ‘anayurt’, ‘bölge’, ‘çevre’ sözcükleri hangi ülkeleri tarif etmek üzere nasıl farklı şekillerde kullanılıyor? Vatan sınırları içindeki coğrafya nasıl ele alınıyor? Bölge tanımları neye göre yapılıyor? Biz ve Onlar ayrımları hangi dönemlerde iç, hangi dönemlerde dış düşmanlık ve dostlukları öne çıkarıyor?

Neşe Özgen: Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü’nde yüksek lisans ve doktorasını tamamlayan Özgen, MSGSÜ ve Galatasaray Üniversitesi’nde ders vermektedir. Çalışma alanları arasında gelişme ve bölgesel kalkınma, sosyal bilimlerde yöntem sorunları, toplumsal cinsiyet, yeni yoksulluk, yeni dünya düzeninde insan yapısı ve yapısal değişmeler bulunmaktadır.