SEÇBİR Konuşmaları 27: Nurcan Kaya – Azınlık Okulları ve Azınlıkların Eğitim Hakkı – 20.03.2013

secbiryonetimÖğretmen Ağı Konuşmaları

Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne azınlık okulları siyasal ve toplumsal gelişmelerden etkilenmiş ve çeşitli hak ihlalleriyle, ayrımcı uygulamalarla baş etmek zorunda kalmışlardır. Bu sunumunda Tarih Vakfı’nın Geçmişten Günümüze Azınlık Okulları: Sorunlar ve Çözümler başlıklı projesi kapsamında yürütülen bir araştırmanın bulguları paylaşılacaktır. Araştırma kapsamında azınlık okullarında daha önce okumuş, öğretmenlik veya yöneticilik yapmış kişiler ile bu okullarda bugün okumakta veya çalışmakta olan öğretmen ve yöneticilerle derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Araştırmadan edinilen verilerden yola çıkarak çözüm önerileri de tartışmaya açılacaktır.

Nurcan Kaya: İnsan hakları, özellikle uluslararası insan hakları ve Avrupa Birliği hukuku kapsamında azınlık hakları, eşitlik ve ayrımcılık yasağı alanlarında uzmanlaşmış bir hukukçu olan Nurcan Kaya, Essex Üniversitesi’nde uluslararası insan hakları hukuku alanında yüksek lisans yaptı. İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde araştırmacı/uzman; Uluslararası Azınlık Hakları Grubu’nda (MRG) ayrımcılık yasağı uzmanı, daha sonra Türkiye Koordinatörü ve son olarak Kıbrıs/Türkiye Koordinatörü olarak çalıştı. 2007 yılından bu yana aynı zamanda Global Dialogue’un Türkiye Programı Direktörü olarak çalışmaktadır. Türkiye’de azınlık hakları ve uluslararası hukuk konusunda yayınlanmış rapor ve makaleleri bulunmaktadır.