SEÇBİR Konuşmaları 28: Pınar D. Niyego – Geçmişle Yüzleşmede Hafıza/laştırma ve Eğitimin Rolü – 10.04.2013

secbiryonetimÖğretmen Ağı Konuşmaları

Bir “geçmişle yüzleşme” öğretisi olan Holokost Eğitimi, günümüzde gerçekleştiği coğrafyayı aşarak güncel insan hakları ihlalleri, ayrımcılık, ırkçılık ve antisemitizmle mücadelede bir araç olarak kullanılıyor. Toplumları kendi tarihsel anlatılarıyla yüzleşmeye ittiğinden bu eğitime soykırım sonrası geçiş dönemlerinde Afrika da dâhil olmak üzere çeşitli bölgelerde başvuruldu. Türkiye resmi olarak Task Force for International Cooperation on Holocaust Education’a üye olmak ve Holokost’u müfredatına almak için bir kampanya başlattı. Bu sunumda Holokost’un farklı ülkelerdeki hafızası ve hafızalaştırma süreçlerini, Holokost Eğitimi’nin amaçlarını ve Türkiye söz konusu olduğunda bu eğitimin olası hedefleri ve karşılaşılabilecek zorluklar üzerinde durulacak.

Pınar Dost-Niyego: Pınar Dost-Niyego, Türk dış politikası, İkinci Dünya Savaşı ve Türk-Amerikan ilişkileri tarihi üzerine uzmanlaştı. Sciences Po-Paris Üniversitesi’nde XX. yüzyıl tarihi master ve doktorası yaptı. Doktora tezi “Tarafsızlıktan İttifaka. Türkiye’deki Amerikan Etkisi’nin Kökenleri (1939-1947)” üzerinedir. Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde II. Dünya Savaşı tarihi konusunda ders vermektedir. Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü’ne bağlı bir araştırmacıdır ve Türk dış politikası, Türk-Amerikan İlişkileri ve Holokost Eğitimi konularındaki araştırmalarıyla ilgili yayınlanmış makaleleri vardır.