SEÇBİR Konuşmaları 29: Ece Cihan Ertem – 80 Sonrası Eğitimde Neoliberal Politikalar ve Öğretmenlik – 8.05.2013

secbiryonetimÖğretmen Ağı Konuşmaları

12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından uygulanmaya başlanan neo-liberal eğitim politikaları Türkiye öğretmenlerini ve öğretmenlik mesleğini kalıcı olarak değiştirdi. 1960’li yıllarda toplumun entelektüelleri olarak görülen öğretmenler günümüzde bu toplumsal statüyü kaybetmiş görünüyor. Doktora çalışmasında 1980 sonrası Türkiye’li öğretmenlerin değişen toplumsal rollerine ve bu değişimin nedenleri üzerine odaklanan Ece Cihan Ertem, bu sunumda Türkiye´nin değişik bölgelerinden 1008 öğretmenle ile yaptığı kapsamlı anket çalışmasının sonuçlarını ve öğretmenlerle sürdürmekte olduğu derinlemesine mülakat bulgularını aktaracak.

Ece Cihan Ertem, Boğaziçi Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamladı. Yıldız Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde “12 Eylül Romanları” üzerine yazdığı yüksek lisans tezinin ardından, 1980 sonrası eğitim politikalarına odaklalanarak çalışmalarına devam etti. Ertem halen Boğaziçi Universitesi Atatürk Enstitüsü ve Aarhus Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde doktora tezini yazmaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde tam zamanlı olarak çalışmakta ve “Film Studies: Cinema and Society” adlı bir ders vermektedir.