19 Haziran 2013
Image

DEĞİŞEN TÜRKİYE’DE EĞİTİM VE ÖĞRETMENLİK 1

Türkiye toplumu sancılı, ancak demokratikleşme yolunda fırsatlar da içeren bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Bu süreç sadece çatışma değil, siyasal ve sivil aktörlerin girişimlerine bağlı olarak demokratikleşme potansiyeli de taşıyor. Bu çerçevede eğitimin, toplumsal barışın ve demokratikleşmenin sağlanmasına katkı sunan bir anlayışla yeniden kurgulanması gerekiyor. Eğitimin temel aktörlerinden biri olan öğretmenlerin toplumsal sorunlar karşısında donanımlı hale gelmelerine özellikle de eleştirel düşünme yaklaşımını benimsemelerine yönelik çalışmalar önem kazanıyor.

19 Haziran 2013 tarihinde ‘eleştirel düşünme’ konusunda bir panel düzenledik; panelde eleştirel düşünme yaklaşımının yaygınlaşması için öğretmenlerin sorumluluklarını ve yapabileceklerini tartıştık.

Erişilebilir program için tıklayın.