4 Eylül 2013
Image

DEĞİŞEN TÜRKİYE’DE EĞİTİM VE ÖĞRETMENLİK II

Son yıllarda hızlı bir dönüşüm geçiren Türkiye’de yerleşik kimliklerin, toplumsal grupların konumlarının ve gruplararası hiyerarşik ilişkilerin sorgulandığını görüyoruz. Dilleri, etnik aidiyetleri, inançları, cinsiyetleri ya da cinsel yönelimleri hakim normlardan farklı olan gruplar artan oranda örgütleniyor, ayrımcılığa uğradığını dile getiriyor ve eşitlik talep ediyorlar. Bu çerçevede eğitimi tartışmanın önemi de gittikçe artıyor.

Buradan hareketle, 19 Haziran 2013 tarihinde ‘eleştirel düşünme’ konusunda gerçekleştirdiğimiz çalışmanın devamı olarak 4 Eylül 2013 tarihinde ‘çokdillilik ve eğitim’ konusunu odağa aldığımız birtakım atölye çalışmaları ve bir panel düzenledik. Atölye çalışmalarında çokdilli eğitime yönelik doğru bilinen yanlışları konuştuk; panelde ise çokdilli eğitimin sunduğu imkanları ve toplumsal adalet için önemini tartışmaya açtık.

Erişilebilir program için tıklayın.