SEÇBİR Konuşmaları 32: Nora Tataryan ve Aslı Kırbaş – Biz O Konuyu Daha Görmedik – 17.12.2013

secbiryonetimÖğretmen Ağı Konuşmaları

Türkiye’deki milli eğitim sisteminde egemen kimlik her zaman makbul kılınarak teşvik edilmekte ve bu kimliğin dışında kalan grupların kültürleri, tarihleri ve kimlikleri yok sayılmakta ya da olumsuz olarak temsil edilmektedir. Ermeni Kültürü ve Dayanışma Derneği tarafından yürütülen ”Biz O Konuyu Daha Görmedik” sözlü tarih projesi böyle bir çerçevede, eğitim sistemini, tanıkların kendi ağzından dinlememize fırsat veren bir arşiv çalışması niteliğindedir. Bu konuşmada, kitapta yer alan anlatılardan yola çıkılarak Türkiye eğitim sisteminin ve pratiklerinin farklı ayrımcılıkları nasıl yeniden ürettiği tartışmaya açılacaktır.

Nora Tataryan: Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden mezun olan Tataryan, 2012 yılında Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Programı’ndan yüksek lisans derecesini aldı. Çeşitli akademik projelerde çalışmanın yanısıra 2011 ve 2012 yıllarında Ermeni Kültürü ve Dayanışma Derneği’nde düzenlenen sözlü tarih atölyelerinin moderatörlüğünü üstlendi. Şu an Concordia Üniversitesi’nde Antropoloji doktorası yapmakta ve araştırma görevlisi olarak çalışmakta.

Aslı Kırbaş: Bilkent Üniversitesi İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu. Galata Fotoğrafhanesi Fotoğraf Akademisi Belgesel Fotoğraf Programı’nı tamamladı. Toplumsal konularda belgesel fotoğraf projeleri üretmeye devam ediyor. 2013 Kasım ayından itibaren Nor Radyo’da Sanat Hayat isimli radyo programını hazırlayıp sunuyor. Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve platformlarda sözlü tarih, ırkçılık ve birlikte yaşamak temalı projelerde aktif olarak görev almaya devam ediyor.