SEÇBİR Konuşmaları 34: Çetin Çelik – Sosyal Sermaye, Ebeveyn Ağları ve Okul Başarısı – 19.03.2014

secbiryonetimÖğretmen Ağı Konuşmaları

Sosyoekonomik kökenin okul başarısını güçlü şekilde etkilediği bilinmektedir. O halde, toplumun alt katmanlarından gelen öğrencilerin yüksek akademik başarı göstermesini, bir başka deyişle akademik dirençliliği nasıl açıklayabiliriz? Çelik, Bourdieu’cü bir yaklaşımla, akademik dirençliliği sosyal sermaye kavramının en önemli boyutlarından biri olan ebeveyn ağlarıyla ilişkilendirmektedir. Ebeveyn ağlarındaki farklılık, çocukların okul başarısını artırmak için ailelerin gerekli kaynaklara ulaşma kapasitelerini belirlemekte ve dolaylı yoldan çocukların okul başarısını önemli ölçüde şekillendirmektedir. Bu konuşmada İstanbul’un ‘dezavantajlı’ semtlerinde ikamet eden, okula başarılı şekilde devam eden çocuklar ile okulu terk etmiş çocuklar ve anneleriyle 2011 yılında yapılan derinlemesine görüşmelerden edinilen bulgular paylaşılacak, akademik dirençlilikle ebeveyn ağları arasındaki ilişki tartışmaya açılacaktır.

Çetin Çelik, yüksek lisans derecesini ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nden 2007 yılında, doktora derecesini ise Bremen Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Enstitüsü‘nden 2012 yılında aldı. Temel çalışma alanları arasında eğitim eşitsizlikleri, göç ve gençlik sosyolojisi bulunan Çelik, şu anda farklı lise türlerinin öğrenci başarısına etkisini karşılaştıran ve aile temelli sosyal sermaye ile ilköğretim öğrencilerinin başarı motivasyonunun ilişkisini inceleyen araştırma projeleri yürütmektedir. Çelik şu anda Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmakta ve aynı bölümde ders vermektedir.