SEÇBİR Konuşmaları 35: Fatma Gök ve Soner Şimşek – Kürt Meselesi Okula Nasıl Yansıyor? – 2.04.2014

secbiryonetimÖğretmen Ağı Konuşmaları

Barış Sürecinde Bir Aktör Olarak Öğretmenlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında Helsinki Yurttaşlar Derneği tarafından yürütülen araştırma, Kürt/Türk meselesinin okul/eğitim ortamına yansımaları ile ilgili, öğretmenler, okul yöneticileri ve öğrenci velilerinin deneyim ve görüşlerini konu alan, Muş, Van ve İstanbul’da yapılan odak grup toplantıları ve yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmelere dayanmaktadır. Bu konuşmada araştırmanın bulgularına değinilecek, Türkiye’de Türk/Kürt meselesi ile bağlantılı çatışma ortamı ve barış süreci ile ilgili olarak eğitimci ve velilerce ifade edilen sorunları ele almak üzere çeşitli politika önerileri ile eğitim programları paylaşılacak ve tartışmaya açılacaktır.

Fatma Gök, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde öğretim üyesidir ve Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürlüğü görevini yürütmektedir. Eğitim politikaları, eğitim ve toplumsal cinsiyet, eğitimin sosyal temelleri, eğitim hakkı, eğitim ve sosyal adalet, eğitim ve neoliberal politikalar üzerine çeşitli araştırma ve yayınları vardır.

Soner Şimşek, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Yetişkin Eğitimi Programı’nda doktora çalışmalarını yürütmekte ve eğitim gündeminin tartışıldığı ve güncel gelişmelerin ele alındığı radyo ve televizyon programları hazırlayıp sunmaktadır. Eleştirel pedagoji, öğretmen yetiştirme, toplumsal çatışma-uzlaşma-yüzleşme bağlamında eğitim, eğitimde yerelleşme ve özerklik, kuir pedagoji, yeni medya ve eğitim ilgilendiği bazı araştırma alanlarıdır.