SEÇBİR Konuşmaları 36: Süleyman Akbulut ve Melike Ergün – Ders Kitaplarında Engellilik – 16.04.2014

secbiryonetimÖğretmen Ağı Konuşmaları

Yaygın inanışın aksine, engelli sorunları bir ‘muhtaçlık’ veya ‘engelli bireyin sosyoekonomik ihtiyaçlarının finansmanı’ sorunundan ziyade, bir eşit olamama, yani ayrımcılık sorunudur. Eğitim müfredatında engellilere yönelik kalıpyargıları besleyen içerikler, engelli bireyleri iki boyutuyla etkilemektedir. Birincisi, eğitim gören engelli çocuklar bu müfredattan olumsuz etkilenmekte ve engelsiz akranlarının olumsuz tutumlarına maruz kalmaktadır. İkincisi, hem engelli hem de engelsiz öğrencilerde oluşacak kalıpyargı, ilerleyen dönemlerde engellilerin istihdam, erişim vb. haklardan yararlanmalarının önüne geçebilmektedir. Dolayısıyla, bu algının doğurduğu sorunların çözümü için hak temelli çalışmaların yapılması ve paralelinde ayrımcılığa sebep olan önyargı ve kalıpyargıların ortadan kaldırılması son derece önemlidir. Bu konuşmada, engellilik algısının eğitim alanındaki yansımalarını araştırmayı amaçlayan, TOHAD’ın yürütücülüğündeki Engelli Hakları İzleme Grubu Çalışmaları’nın eğitim ayağı olan, SEÇBİR tarafından 2014’ün Ocak ayında tamamlanan Ders Kitaplarında Engellilik Projesi’nin bulguları paylaşılacak, ders kitaplarından örneklerle temel örüntüler tartışmaya açılacaktır.

Süleyman Akbulut, ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Gazi Üniversitesi İİBF Ekonometri Bölümü’nde yüksek öğrenime başladı. Üniversite son sınıfta geçirdiği bir trafik kazası sonucu engelli oldu ve eğitimini bırakmak zorunda kaldı. Ekonometri eğitiminin ardından Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi (açık öğretim) Kamu Yönetimi Bölümü’nü bitirdi. Edebiyat ve sivil toplum alanlarında çalışmaları bulunan Akbulut, hak temelli mücadele alanında çeşitli derneklerde yöneticilik görevini sürdürürken, engelli haklarının kazanılması ve ayrımcılıkla mücadele konuları üzerine çalışmalar yaptı. Aynı zamanda birçok dergide yazarlık, editörlük görevleri üstlendi. Şu an Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği (TOHAD) başkanlığını sürdürmektedir.

Melike Ergün, lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamladı. 2007 yılında, Socrates-Comenius Programı ve Get-in (Gender, Ethnicity, Integration) Network ortaklığıyla düzenlenen Lifestyles Projesi’nde Türkiye temsilcileri arasında yer aldı. Kasım 2011’de Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi’ne katıldı. Ders Kitaplarında Engellilik projesinde koordinatör olarak görev alan Ergün, proje sonrası yayımlanan raporun yazarlarından.