24 Haziran 2014
Image

ÇOKDİLLİLİK BAĞLAMINDA EĞİTİM VE TOPLUMSAL ADALET

Eğitimin çokdilli olarak yürütülmesi hem farklı grupların kamusal alanda görünür olması, hem de toplumsal barış ve demokrasi kültürünün yerleşmesi için önemli yöntemlerden biridir. Türkiye’de son yıllarda farklı grupların bu konuda artan bir talebi var. Bu talebe karşılık olarak bazı diller eğitim müfredatına seçmeli olarak konuldu. Ancak uygulamada birçok sorun devam ediyor.

Eğitimi çokdilli yürütmenin açtığı fırsat alanlarını ve mevcut sorunları tartışabilmek için 24 Haziran 2014 tarihinde bir sempozyum düzenledik. Sempozyumda hem Türkiye’den hem de yurtdışından bu konuda çalışan uzmanların çalışmalarını dinleme fırsatı bulduk. Konuşmalarda dil derslerinde materyal geliştirmenin önemini, çokdilli eğitimin toplumsal adalete nasıl hizmet edebileceğini, farklı ülkelerdeki iyi örnekleri ve bu örnekleri Türkiye bağlamına nasıl taşıyabileceğimizi tartıştık.

Erişilebilir program için tıklayın