27 Eylül 2014
Image

CİNSEL YÖNELİM VE CİNSİYET KİMLİĞİ TEMELLİ AYRIMCILIKLA EĞİTİM ORTAMINDA MÜCADELE ETMEK

Türkiye’de cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığa karşı mücadelenin gittikçe güçlendiğine ve LGBTİ bireylerin kamusal alandaki görünürlüklerinin her geçen gün arttığına şahit oluyoruz. Bu kapsamda, eğitim ortamlarındaki ayrımcı uygulama ve pratikler de anlatılmaya, izlenmeye, raporlanmaya ve sorgulanmaya başlanıyor; hatta hareket içerisinde gündemleşiyor. Tüm bu gelişmeler eğitim ortamlarındaki cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığı daha derinlikli olarak ele almayı ve çözümlemeyi gerekli kılıyor.

Bu ihtiyaçtan hareketle, 27 Eylül 2014 tarihinde düzenlediğimiz sempozyumda şu sorulara cevap aradık:
LGBTİ hareketi içerisinde eğitimde ayrımcılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar nelerdir?
Bu çalışmaların birikiminden neler çıkarsayabiliriz?
Ayrımcılıkla mücadelede disiplinlerarası bir yaklaşım nasıl geliştirilebilir?
Öğretmen ve öğrencilerin önyargılarını azaltma konusunda neler yapılabilir?
Eğitim sürecinin aktörleri ayrımcılıkla mücadelede donanımlı hale nasıl getirilebilir?

Erişilebilir program için tıklayın.