SEÇBİR Konuşmaları 38: Işıl Oral ve M.Alper Dinçer – 4+4+4 Sürecinin İncelenmesi – 5.11.2014

secbiryonetimÖğretmen Ağı Konuşmaları

ERG ve TEGV tarafından yürütülen, 4+4+4 uygulamasına ilişkin betimsel çalışmada 2012-2013 eğitim-öğretim yılında ortaokulların yeniden eğitim vermeye başlaması ve 5. sınıftan itibaren seçmeli derslerin ders çizelgesine eklenmesi sürecinde öğrencilerin akademik başarıları ve okul ortamları incelenmiş; bunun sonucunda da dört ana politika önerisi geliştirilmiştir. Bu konuşmada bu araştırmanın sonuçları ve politika önerileri tartışmaya açılacaktır.

M. Alper Dinçer, lisans diplomasını 2003’te Ankara Üniversitesi S.B.F. Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden, yüksek lisans diplomasını 2007’de Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nden aldı. 2013’te Columbia Üniversitesi’nin Ekonomi ve Eğitim Doktora Programı’nı tamamlayan Dinçer, doktora çalışmaları süresince Türkiye’nin yakın geçmişte tecrübe ettiği eğitim politikası müdahalelerinin insani kalkınma göstergeleri üzerine etkilerini yarı-deneysel ekonometrik yöntemlerle inceleyen araştırmalara odaklandı. 2006 ve 2007’de HSBC Araştırma Bölümü’nde ve 2008 ve 2009’da Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nde çalıştı. Bunu takiben, Columbia Üniversitesi’nde göç, eğitim ve sağlık üzerine çeşitli araştırma projelerinde görev alan Dinçer, UNICEF Kenya Eğitim ve Gençlik birimi için danışmanlık yaptı. Eylül 2011’de Eğitim Reformu Girişimi’ne katılan Dinçer’in ilgi alanlarının da başında kalkınmakta olan ülkelerde ve Türkiye’de eğitim ekonomisi çalışmaları gelmektedir.

Işıl Oral, 2006 yılında Sabancı Üniversitesi Sosyal ve Politik Bilimler Bölümü’nden mezun oldu. 2008 yılında Johns Hopkins Üniversitesi’nde Uluslararası Ekonomi dalında yüksek lisansını tamamladı. Kısa bir süre Brookings Institute’de araştırmacı olarak çalıştıktan sonra, 2008 yılı sonunda Dünya Bankası’nın Washington D.C. ofisinde önce Danışman, daha sonra da Araştırma Analisti olarak eğitim ekonomisi ve istihdam politikaları üzerine çalıştı. Oral, Ağustos 2012’de Eğitim Reformu Girişimi’ne katıldı.