8 Kasım 2014
Image

DİLİN, KİMLİĞİN VE MEDYANIN ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜNDEKİ ROLÜ

Dil ve kimlik küresel boyuttaki pek çok çatışmanın kaynağını oluşturuyor gibi görünmekle birlikte aslında barışın inşası ile yerel, ulusal ve uluslararası anlamda demokratik gelişimin sağlanmasında kilit rol oynar. Bu nedenle, dilin, medyanın ve kimliğin farklı çatışma süreçlerinde oynadığı role ilişkin yapıcı diyaloğun teşvik edilmesi büyük önem taşır.

Buradan hareketle, 8 Kasım 2014 tarihinde düzenlediğimiz yuvarlak masa toplantısında, farklı disiplinlerden uluslararası uzmanlar bir araya gelerek dilin, medyanın ve kimliğin çatışmadaki rolünü tartıştı. Tartışmalar, uluslararası hukuk, siyaset bilimi ve sosyoloji başta olmak üzere disiplinlerarası bir yaklaşımla çerçevelendi.

Toplantının katılımcılarının katkıları bir araya getirilerek derlenen rapora aşağıdaki link’e tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Erişilebilir program için tıklayın. 

PDF: Dilin-Kimliğin-ve-Medyanın-Çatışma-Çözümündeki-Rolü-Rapor