SEÇBİR Konuşmaları 39: Zakarya Mildanoğlu – Ermeni Okulları, Okul Mimarisi ve Eğitim Yayınları – 19.11.2014

secbiryonetimÖğretmen Ağı Konuşmaları

Tarihsel süreçte günümüz Cumhuriyet sınırları içinde 1915 tarihine kadar çeşitli şehirlerde Ermenice dilinde ve Ermeni alfabesiyle yazılmış Türkçe binlerce dergi, gazete, mecmua yayınlandı; bunlar Ermenice ve Ermeni eğitim tarihinin yapıtaşlarını oluşturdu. Bu yayınlarda, “eğitim” ve “pedagoji” kelimeleri pek çok gazetenin ikinci başlığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Sunumda hem bu yayınlardan, hem de günümüzde izleri silinmiş olan Ermeni okullarının mimari ve toplumsal tarihinden bahsedilecektir. SEÇBİR Konuşmaları dizisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi (SEÇBİR) tarafından düzenlenmektedir.

Zakarya Mildanoğlu 1950 yılında Kayseri’nin Ekrek (Köprübaşı) köyünde doğdu. İlkokulu İstanbul Şişli’deki Karagözyan Yetimhanesi’nde, ortaokul ve liseyi Üsküdar Surp Haç Tıbrevank Okulu’nda okudu. İTÜ’de mimarlık eğitimi aldı. 2008-2011 yılları arasında haftalık Agos gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Amerika ve Avrupa’nın çeşitli kentlerinde, İstanbul, İzmir, Van ve Ankara’da Ermeni sanat tarihi, Anadolu Ermeni yerleşimleri, Ermeni basın tarihi üstüne pek çok konuşma yaptı, sempozyumlara katıldı. Zakarya Mildanoğlu’nun, Aras Yayıncılık tarafından Ermenice Süreli Yayınlar (1794-2000) başlığıyla yayınlanan bir araştırması bulunmaktadır.