SEÇBİR Konuşmaları 40: Akif Pamuk – Kimlik ve Tarih: Türkiye’de Kimlik İnşasında Tarihin Kullanımı – 3.12.2014

secbiryonetimÖğretmen Ağı Konuşmaları

Kimliklerimiz, dil yoluyla inşa edilir; söylemlerden imal edilir. Dilin dışında hiçbir şeyin asli, bağımsız var oluşu yoktur; var olan sadece söylemdir. Söylem; bir referans çerçevesi, bu dünyayı açıklama yolu ve “nesnelerin” biçimlenmesine izin veren bir anlam dünyası kurar. Bu anlam dünyasının bir tarafı kolektif kimlik, diğer tarafıysa bireysel kimliktir. Bu konuşmada bireysel ve kolektif kimliklerin tanımlanmasında ve yapılandırılmasında tarihin rolü tartışmaya açılacaktır. Uludere olayı, Hrant Dink suikasti, Sivas olayları, 28 Şubat, Ergenekon davası, dindar nesil tartışmaları, eşcinsellere yönelik şiddet ve Çanakkale Savaşı bağlamında Türkiye’de bireysel kimliklerin inşasında tarihin nasıl kullanıldığına dair bulguları “Kimlik ve Tarih: Kimliğin İnşasında Tarihin Kullanımı” kitabında tartışan Pamuk ile kimlik üzerine söyleşeceğiz.

Akif Pamuk, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Tarih Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 2007 yılında “Vatandaş Yetiştirme Aracı Olarak Tarih Öğretimi: Trabzon-Tunceli Örneği” başlıklı teziyle aynı üniversitede uzman ünvanını aldı. 2013 yılında “Bireysel ve Kolektif Kimliklerin İnşasında Tarih Algısının Rolü” başlıklı teziyle doktor oldu. Pamuk’un tarih yazımı, tarih öğretimi, kimlik, vatandaşlık ve postmodernizm konularıyla ilgili çeşitli makaleleri ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Ayrıca Yeni İnsan Yayınevi’nde tarih ve eğitimle ilgili çeşitli kitapların editörlüğünü yapmıştır. Yayına hazırladığı “Yüzüncü Yılında II. Meşrutiyet” kitabı ve basım aşamasında olan “Savaşın ve Göçün Çocukları: Geçmişin Sesinden Arnavutköy” isimli sözlü tarih çalışması bulunmaktadır. Akif Pamuk halen Marmara Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.