SEÇBİR Konuşmaları 41: Ayhan Işık – Türkiye’de Yatılı İlköğretim Bölge Okulları – 17.12.2014

secbiryonetimÖğretmen Ağı Konuşmaları

Yatılı ilköğretim bölge okulları, Osmanlı’nın geç ve Cumhuriyet’in erken dönemlerinde Türk milli eğitim sisteminin/ideolojisinin oluşumunu takiben gayri-Türk toplumların Türkleştirilmesi ve modernleştirilmesi amacıyla 1962 yılında ağırlıklı olarak Kürdistan’da kurulmuş okullardır. Kürt çocuklarının asimilasyonunu amaçlayan yatılı bölge okulları; eğitim, disiplin, Türkleştirme ve toplum mühendisliği fikriyle inşa edilmişlerdir. Dolayısıyla iddia edildiği üzere, bu okulların sadece iç işleyişten kaynaklı biçimsel sorunlarının olmadığı, aksine pek dile getirilmeyen asimilasyon gibi yapısal olarak varlıklarının sorgulanması konusu tartışmanın temel noktasıdır.

Ayhan Işık, lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde tamamladı. Toplum ve Kuram: Lêkolîn û Xebatên Kurdî dergisinin kurucularından ve aynı zamanda derginin yayın kurulu üyelerindendir. Göç-Der, Kürdoloji Çalışmaları Grubu ve Hakikat Adalet Hafıza Merkezi ile çeşitli çalışmalar yürüten Işık, İstanbul Bilgi Üniversitesi Kürdoloji Birimi ile ZAN Enstitüsü’nün kurucularındandır. İsmail Beşikçi Araştırma Kütüphanesi’nde çalışan, çeşitli gazete, dergi ve internet sitelerinde Geç Osmanlı’da Kürt-Ermeni ilişkileri, Osmanlı’da Kürt basını, yatılı ilköğretim bölge okulları, sözlü tarih, zorla kaybetmeler ve zorunlu göç konularında yazıları yayımlanan Işık, ayrıca bu konularla ilgili çeşitli konferans ve sempozyumlara katıldı.