SEÇBİR Konuşmaları 45: Gözde Durmuş ve Zeynep Kılıç – Demokratik Okullara Doğru – 15.04.2015

secbiryonetimÖğretmen Ağı Konuşmaları

Katılım, çocukların kendi yaşamlarıyla ilgili söz sahibi olabilmeleri demektir. Eğitim sistemi içindeki çocukların, günlerinin büyük bölümünü geçirdikleri okullarda olan bitene dair söz söyleme, yönetime katılabilme olasılıkları oldukça sınırlı olsa da bu sınır, çocukların ve okuldaki yetişkin paydaşların katılımcılık konusunda güçlenmeleriyle esnetilebilir. Demokratik Okullara Doğru Projesi, okuldaki tüm paydaşların eğitim sürecine ve karar mekanizmalarına tam ve etkin katılımını sağlamayı kolaylaştırmak ve katılımcılığı okulda bir yaşam biçimi haline getirebilmek için Eyüp’te bir ortaokulda üç yarıyıllık sürede gerçekleştirilen katılımcı uygulamaları içeriyor. Bu sunumda, proje kapsamında çocuklarla yürütülen çalışmalar üzerine deneyimler paylaşılacak ve okullarda çocuk katılımının artırılmasına dair olanaklar tartışmaya açılacaktır.

Gözde Durmuş, 2008 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi’nde (ÇOÇA) proje koordinatörü ve çocuk hakları eğitmeni olarak çalışıyor. Demokratik Okullara Doğru Projesi’nin koordinatörlüğünü üstlendi. Durmuş aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde “Çocuk Çalışmalarına Giriş” dersini veriyor ve aynı üniversitenin Kültürel İncelemeler Yüksek Lisans Programı’nda çocuk katılımı üzerine tez yazıyor.

Zeynep Kılıç, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı, Siyaset Bilimi Doktoru oldu. 2010 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi’nde (ÇOÇA) projeler danışmanı, araştırmacı ve çocuk hakları eğitmeni olarak çalışıyor. Demokratik Okullara Doğru Projesi’nde Katılımcı Okul Uygulamaları ekibinde yer alan Kılıç, uygulamaların aktarıldığı El Kitabı’nın da yazarı. Kılıç aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde “Tarih Boyunca Çocukluk Anlayışı” ve “Fon Geliştirme ve Proje Hazırlama Teknikleri” derslerini veriyor.