SEÇBİR Konuşmaları 50: Mine Yıldırım, Doğan Bermek & M. Emin Üçbağlar – Eğitimde İnanç Özgürlüğü – 9.03.2016

secbiryonetimÖğretmen Ağı Konuşmaları

Bu konuşmada, Norveç Helsinki Komitesi İnanç Özgürlüğü Girişimi Projesi kapsamında Eylül 2015’te yayınlanan Türkiye’de İnanç Özgürlüğü Hakkı İzleme Raporu’nun din/inanç özgürlüğü ve eğitim hakkının kesişiminde tespit ettiği meseleler ortaya koyulacak. Devlet, ebeveynler, öğretmen ve çocuğun paydaş olduğu bu çok boyutlu alanda uluslararası insan hakları yükümlülükleri ve AİHM kararları ışığında Türkiye’de nasıl ilerleme kaydedilebileceği tartışmaya açılacaktır.

Mine Yıldırım, Norveç Helsinki Komitesi İnanç Özgürlüğü Girişimi proje yöneticisidir. “Uluslararası Hukukta Din veya İnanç Özgürlüğünün Kollektif Boyutu ve Bulguların Türkiye’ye Uygulanması” başlıklı doktora çalışmasını Finlandiya’da Åbo Akademi’de tamamladı. Uluslararası akademik dergilerde inanç özgürlüğü üzerine yayınları bulunan ve İnanç Özgürlüğü Girişimi’nin kurucusu olan Yıldırım, inanç özgürlüğü alanında çeşitli ulusal ve uluslararası kurumların projelerinde danışmanlık yaptı. Araştırma alanları arasında din-devlet ilişkisi ve inanç özgürlüğü, azınlık hakları, çocuğun inanç özgürlüğü, uluslarası insan hakları koruma mekanizmalarının etkinliği bulunmaktadır.

Doğan Bermek, Türkiye Üstün Yetenekli Çocukları Eğitim Vakfı (TÜYÇEV) ve Cem Vakfı’nın kurucularındandır. Yüksek lisansını Mimarlık alanında tamamladıktan sonra çeşitli akademik ve ticari faaliyetlerde bulundu. Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda sivil toplum projesinde görev aldı. 2005-2014 arasında Alevi Vakıfları Federasyonu başkanlığı yapan Bermek, 2015’ten beri Alevi Düşünce Ocağı başkanıdır.

Mehmet Emin Üçbağlar, Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni tamamladı. 2004’ten beri İstanbul’da serbest avukatlık yapmakta olan Üçbağlar, Ateizm Derneği’nin resmi avukatlığını yürütmektedir.