SEÇBİR Konuşmaları 51: M. Alper Dinçer – İnsan Odaklı Tasarım Perspektifinden Öğretmen Politikaları 23.03.2016

secbiryonetimÖğretmen Ağı Konuşmaları

Eğitim Reformu Girişimi ve Atölye İstanbul bir seneyi aşkın bir zamandır Türkiye’de öğretmen niteliğinin artmasına yardımcı olacak bir program oluşturmanın peşinde koşuyorlar ve bu program tasarımının temelinde insanı odağa alıyorlar. Bu sunum bu süreç içinde ERG ve Atölye İstanbul’un öğretmen pollitikalarına ilişkin kanıt tabanını nasıl insan odaklı tasarım yöntemiyle sentezlediklerini, çalışmanın ana çıktılarını ve gelecek planlarını özetliyor.

M. Alper Dinçer, lisans diplomasını 2003’te Ankara Üniversitesi S.B.F. Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden, yüksek lisans diplomasını 2007’de Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nden aldı. 2013’te Columbia Üniversitesi’nin Ekonomi ve Eğitim Doktora Programı’nı tamamlayan Dinçer, bu süre boyunca UNICEF Kenya Eğitim ve Gençlik Birimi için danışmanlık yaptı. Eylül 2011’de Eğitim Reformu Girişimi’ne katılan Dinçer ayrıca 2015’te OECD’de Thomas J. Alexander Fellow olarak beceri kazanımı, eşitsizlği ve eğitim politikaları arasındaki ilişkileri inceleyen araştırmalar yürüttü.