SEÇBİR-ÖA Konuşmaları 60: Çetin Çelik – Farklı Okul Tipleri Akademik Başarıyı Nasıl Şekillendiriyor? – 22.03.2017

secbiryonetimÖğretmen Ağı Konuşmaları

Göçmen kökenli işçi sınıfından çocukların eğitim başarısıyla ilgili bugüne kadar yapılan çalışmalara baktığımızda, aileyi ve ailenin kültürünü odağa koyan yaklaşımların benimsendiğini görüyoruz. Bu çalışmalar, anne-babanın mesleği, geliri ve eğitim profili gibi ailenin sosyoekonomik kaynaklarının yetersizliği ile çocukların eğitim performansı arasında güçlü ilişkiler olduğunu ortaya koyuyor. Bu konuşmada bulgularını paylaşacağımız, 2015-2016 yılları arasında Mercator-İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi tarafından desteklenen bir araştırma ise aile kaynaklarının söz konusu süreçlerdeki rollerini kabul etmekle birlikte okulların öğrenci performansına nasıl etki ettiğine dikkat çekmektedir. Sunumda, Almanya ve Türkiye’deki okullarda yapılan saha araştırmalarından elde edilen verilere dayanarak, şu sorular tartışmaya açılacaktır: Göçmen ve yoksul ailelerin çoçuklarının okul başarısı nasıl artırılabilir? Bunun için okullarda ne tür düzenlemeler ve uygulamalar yapılabilir? Okullarda içermeci bir eğitim kurgusu nasıl mümkün kılınabilir?

Çetin Çelik, Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nü bitirdikten sonra, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. Doktora derecesini Bremen Universitesi Sosyoloji Bölümü’nden 2012 yılında almasını takiben, Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde okutman ve doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. 2015-2016’da Mercator-İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi’nde araştırmacı olarak çalışan Çelik, 2016 Eylül ayından beri Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. Çalışma alanları arasında, eğitim eşitsizlikleri, göçmen entegrasyonu, etnisite ve kimlik bulunmaktadır.