23 Kasım 2018
Image

TÜRKİYE’DE SIĞINMACI GENÇLER: HUKUKSAL VE EĞİTİMSEL PERSPEKTİFLER

Türkiye’de refakatsiz mülteci ya da sığınmacı gençler üzerine yapılan çalışmalar yok denecek kadar az. Oysa gençler hem hukuksal alanda hem de eğitimde birçok sorunlar yaşıyor. Bu bağlamda, farklı politikaların geliştirilmesi gerekiyor.

Bu politikalara etki edebilmek amacıyla Slovenya, Almanya, İtalya, Yunanistan ve Türkiye’nin içinde olduğu altı ortaklı uluslararası CiSoTRA Projemiz çerçevesinde 23 Kasım 2018 tarihinde bir panel düzenledik. Panelde hem konuşmacı hem de katılımcılar arasında bulunan refakatsiz gençlerin ağzından yaşanan sorunları birinci ağızdan duyma, eğitim ve hukuk alanlarında çalışan uzmanların katkılarıyla çözüm önerilerini tartışma olanağı bulduk.

Erişilebilir program için tıklayın