SEÇBİR-ÖA Konuşmaları 78: Burcu Meltem Arık – Türkiye’de Eğitimin Son Bir Yılı: Eğitim İzleme Raporu 2017-18 – 13.03.2019

secbiryonetimÖğretmen Ağı Konuşmaları

2017-2018 eğitim öğretim yılı, önemli değişikliklerin yaşandığı bir yıl oldu. Liselere geçiş sistemi bir kez daha değişti. Önemli ve olumlu değişikliklerin de tohumu atılan bir yıl oldu 2018. 24 Haziran seçimleri sonrasında yeni Milli Eğitim Bakanı göreve geldi, kamuoyunda eğitim daha farklı konuşulmaya, tartışılmaya başlandı. Eğitim Reformu Girişimi (ERG), yaşanan tüm gelişmeleri yakından izlemeye, değişikliklere ışık tutmaya, kamuoyuna açık bir bilgi kaynağı olmaya ve yapıcı görüşlerimizi sunmaya çalışıyor. Eğitim İzleme Raporları ise tüm bu gayretlerin bütünleştirilmiş ve ERG uzmanlarının analizleriyle sentezlenmiş halini oluşturuyor.

ERG, Eğitim İzleme Raporları aracılığıyla eğitim sisteminin fotoğrafını çekerken, sistemin çıktılarını da ortaya koymaya ve çıktılar üzerinden gelişme alanlarını tartışmaya açmaya özen gösteriyor. Akademik başarı, her ne kadar eğitimin temel çıktılarından olsa da, eğitimin toplumsal çıktılarını yansıtmakta yetersiz kalabiliyor. Bu sebeple, Eğitim İzleme Raporu 2017-18’de, önceki yıllardan farklı olarak, öğrenimini tamamlamış ya da sürdürmekte olan gençlerin istihdam durumları, değerleri, siyasi katılım durumları gibi göstergeler de incelendi ve raporlandı. MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Zelha Tunç Pekkan’ın önsözü ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Vekili Doç. Dr. Emre Erdoğan’ın sonsözü ile yayımlanan rapor, güncel bilimsel çalışmalardan yararlanılarak ve ulusal ve uluslararası veriler analiz edilerek hazırlandı; ayrıca akademisyenlerin, eğitimcilerin, ebeveynlerin, kamuda ve sivil toplumda çalışan uzmanların görüşleri alınarak son haline getirildi. Konuşmada, raporun içeriği paylaşılarak tartışmaya açılacaktır.

Burcu Meltem Arık Akyüz: 2017 yılından beri Eğitim Reformu Girişimi’nde Eğitim Gözlemevi Koordinatörü olarak çalışan Burcu Meltem Arık Akyüz’ün öğrenciyken başlayan ve çevre/doğa eğitiminden sürdürülebilirlik eğitimine evrilen sivil toplum deneyimi sırasında, ERG ile yolu ilk defa 2007’de kesişti ve eleştirel düşünme, öğretmen politikaları, Eğitimde İyi Örnekler Konferansı çalışmalarını yürüttü. Arık, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde “Ekolojik Okuryazarlık ve Sürdürülebilirlik” ile “Biyomimikri” dersleri veriyor; Kültürel İncelemeler yüksek lisans programına devam ediyor. Sürdürülebilirlik için eğitim perspektifinde beden-zihin, doğa-kültür, insan-insan olmayan, öğretmen-öğrenci, okul-ev benzeri ikiliklerin büküldüğü çatlakları araştırıyor. IUCN Eğitim ve İletişim Komisyonu üyesi, Avrupa Konseyi Gençler için Sürdürülebilirlik ve Akdeniz-Mozaik kitaplarının ortak yazarı, Doğa Oyunları Evi kurucu ortağı. Çalışma alanları eğitim politikaları, sürdürülebilirlik için eğitimdir