SEÇBİR-ÖA Konuşmaları 79: Alan Duben & Kenan Çayır- ‘Bilgelik’ mi? ‘Muhtaçlık’ mı? Ders Kitaplarında Yaşçılık – 27.03.2019

secbiryonetimÖğretmen Ağı Konuşmaları

Yaşçılık / yaş ayrımcılığı, ırkçılık ya da cinsiyetçilik gibi ayrımcılığı meşrulaştıran bir ideoloji. Ancak diğer ayrımcılık türleriyle karşılaştırıldığında yaşçılık Türkiye’de pek bilinmiyor. Oysa Türkiye’deki yaygın kalıpyargılar sebebiyle insanlar yaş temelli ayrımcılığa uğruyorlar. Özellikle ‘yaşlı’ olarak nitelenen bireyler iş hayatından, gündelik yaşama katılıma kadar birçok ayrımcı uygulamaya maruz kalıyorlar. Diğer ayrımcılık türlerinde olduğu gibi yaşlılık ve yaşçılık konularının disiplinlerarası bir bakış açısıyla ele alınması, eğitim yoluyla farkındalığın artırılması gerekiyor. Bu konuşmada, Eylül 2018’de yayımlanan Yaşlanma ve Yaşlılık: Disiplinlerarası Bakış Açıları kitabı çerçevesinde “yaşlılık çalışmaları” alanı ele alınacak; sonrasında bu yayındaki bölümlerden birini oluşturan, 25 ders kitabı incelenerek yürütülen Ders Kitaplarında Yaşlılık Temsili Araştırması’nın bulguları paylaşılacak ve eğitimde yaşçılık ile ilgili mücadele stratejileri tartışmaya açılacaktır.

Alan Duben, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde Emeritus profesörüdür. Doktorasını Şikago Üniversitesi’nden aldıktan sonra New York Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, New York Şehir Üniversitesi (Hunter College) ve Hamilton Üniversitesi’nde öğretim üyesi ve araştırmacı olarak çalıştı. 2001-2004 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı, 2004-2007 yılları arasında Uluslararası Programlar Merkezi Direktörü ve 2007-2008 akademik yılında Rektör Yardımcısı görevlerini üstlendi. Yayınları arasında Kent, Aile, Tarih (İletişim Yayınları, 2002) ve İstanbul Haneleri: Evlenme, Aile ve Doğurganlık (Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2013) ve Yaşlanma ve Yaşlılık: Disiplinlerarası Bakış Açıları (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2018) bulunmaktadır.

Kenan Çayır, lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamladı. Doktora derecesini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden aldı. İngiltere’de Leeds Üniversitesi Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Merkezi’nde ve Almanya’da Georg-Eckert Uluslararası Ders Kitapları Enstitüsü’nde doktora sonrası çalışmalar yaptı. Ders kitapları, yurttaşlık, insan hakları eğitimi, ayrımcılık ve sosyal hareketler konularında çalışmaları bulunan Çayır, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyeliği, Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürlüğü yapmaktadır.