SEÇBİR-ÖA Konuşmaları 80: T. Baran&Ş. Can – Suriyeli Mülteci Öğrenciler Ekseninde Kimlik ve Güvenlik – 10.04.2019

secbiryonetimÖğretmen Ağı Konuşmaları

Suriye’de Mart 2011’de başlayan ayaklanmanın bir iç savaşa dönüşmesiyle artan Suriyeli mülteci sayısı Türkiye’de 3 milyonu aşmış bulunmaktadır. Mültecilerin gelişi Türkiye’nin sosyal ve ekonomik yapısını etkilediği gibi bu durum ‘göçmen’ eğitimi meselesini de başlıca sorunlardan biri haline getirmiştir. Böylece mülteci eğitimi ve Suriyeli çocukların eğitim kurumlarına ulaşımı, ‘entegrasyon’ veya ‘sosyal uyum’ süreci bağlamında önemli bir mesele haline gelmiştir. Mülteci çocukların eğitimi üzerine çeşitli eğitim politikaları geliştirilmiş olsa da şu an var olan eğitim sisteminin tüm öğrencilere eşit fırsatlar sunduğunu söyleyebilmek henüz mümkün gözükmemektedir. Geçici Eğitim Merkezleri’nin (GEM) kapatılması ve aşama aşama mülteci öğrencilerin devlet okullarında eğitim görmeye başlaması ile birlikte devlet okulları, mülteciler ve Türkiyeli öğretmenlerin karşılaşmalarının gözlemlendiği önemli bir alana dönüşmüştür. Bu konuşmada, Türkiyeli öğretmenlerin Suriyeli öğrencilerle karşılaşmalarındaki ‘dışlayıcı’ ya da ‘dayanışmacı’ gündelik deneyimlerini inceleyen araştırmanın bulgularına değinilecektir. Son olarak ‘güvenlikleştirme’ kavramı kullanılarak Suriyeli mülteci öğrencilerin eğitiminin bir güvenlik sorunu haline getirilmesi tartışılacaktır.

Şule Can, yüksek lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler Programı’nda, doktora eğitimini Binghamton Üniversitesi Kültürel Antropoloji Bölümü’nde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi’nde ve Nişantaşı Üniversitesi’nde zorunlu göç ve sosyal politikalar üzerine dersler verdi ve ‘Suriye Krizi’, mezhepçilik, göç politikaları, etnisite ve din konuları üzerine çeşitli makaleler ve kitap bölümleri yayınladı. Şu an Waterloo Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışan, aynı zamanda Ortadoğu Arap Halkları Araştırma Merkezi kurucularından olan Can, şu an “Refugee Encounters at the Turkish-Syrian Border: Antakya at the Crossroads” başlıklı, Routledge yayınevinden çıkacak olan kitabının hazırlıklarına devam etmektedir.

Taha Baran, yüksek lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Programı’nda, doktora eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Programı’nda tamamladı. Doktora süreci içerisinde bir yıl Kanada Concordia Üniversitesi’nde konuk araştırmacı olarak bulundu. John Hopkins Üniversitesi’nin hazırladığı Avrupa Birliği Karşılaştırmalı Anayasalar okulu ile Birleşmiş Miletler desteği ile gerçekleştirilen, İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda Çatışma Çözüm Ziyareti yaz okuluna tam burslu olarak katıldı. Son olarak, Birleşmiş Milletler desteğiyle düzenlenen Welsh Dili Özelinde Yetki Devri ve Çatışma Çözümü Çalıştayı’na katılan ve ayrıca 2006 yılından beri Milli Eğitim Bakanlığı’nda sınıf öğretmeni olarak çalışan Baran’ın bir kitabı, uluslararası hakemli dergilerde çıkan makaleleri bulunmaktadır.