28 Eylül 2019
Image

KAPSAYICI EĞİTİM: MÜLTECİLİK ALANINDAKİ SORUNLAR VE FIRSATLAR

2018 yılı Eylül ayında düzenlediğimiz ‘Kapsayıcı Eğitim Kimleri Kapsar?’ başlıklı sempozyumda Türkiye’de kapsayıcı eğitim uygulamalarının bilinirliğinin artırılması gerektiğinde ortaklaşılmıştı. Bunun yanı sıra, kapsayıcı eğitim yaklaşımının mültecilik alanında çalışanlar için kıymetli bir bilgi dağarcığı sunduğu ve önemli açılımlar getirdiği tespit edilmişti. Ayrıca, katılımcılar sahadan uygulama örnekleriyle tanışmak istediklerini belirtmişlerdi.

Bu alandaki boşluğun doldurulmasına katkı sunmak amacıyla, 28 Eylül 2019 tarihinde ‘Kapsayıcı Eğitim: Mültecilik Alanındaki Sorunlar ve Fırsatlar’ başlıklı bir panel ve dört eşzamanlı atölye çalışması düzenleyerek kapsayıcı eğitim uygulamalarını farklı alanlardan uzmanların deneyimleri aracılığıyla tartışmaya açtık. Etkinlik kapsamında, dramanın ve kutu oyunlarının mültecilere yönelik kapsayıcı eğitim çalışmalarında kullanımına dair uygulama örnekleri deneyimledik.

Erişilebilir program için tıklayın.