SEÇBİR-ÖA Konuşmaları 82: Gökhan Karaosmanoğlu – Ergenlerin Siber Zorbalıkla Baş Etme Stratejileri – 16.10.2019

secbiryonetimÖğretmen Ağı Konuşmaları

Çeşitli araştırmacılar tarafından elektronik zorbalık, çevrimiçi zorbalık, dijital zorbalık ya da internet zorbalığı olarak da tanımlanan siber zorbalık, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak kişilere zarar veren davranışlardır. Geleneksel zorbalığın örtülü bir biçimi olan ve bir ya da birden fazla kişi tarafından kasıtlı/sistematik bir biçimde gerçekleştirilen tekrarlı ve zarar verici davranışlardan oluşan siber zorbalık, cep telefonları, internet siteleri, sosyal medya ortamları, sohbet odaları ve e-postalar dahil olmak üzere pek çok farklı mecrada ortaya çıkmaktadır. Günümüzde erken yaşlarda teknoloji ve sosyal medya kullanan, internet ve teknoloji kullanımı konusunda önceki kuşaklardan benzeri görülmemiş düzeyde farklı olan ve bilgisayar başında dijital teknolojiyi kullanarak çok daha fazla zaman harcayan ergenler, gün geçtikçe siber zorbalık içeren durumlarla daha fazla karşı karşıya kalmaktadır. Bu konuşmada ergenlerin çevrimiçi ortamlarda karşılaştıkları siber zorbalıkla baş etmek amacıyla en sık kullandıkları stratejiler, siber zorbalık durumunu kimlerle paylaştıkları ve yardım alma süreçleri gibi konular tartışmaya açılacaktır.

Gökhan Karaosmanoğlu: Bilişim Teknolojileri ve yaratıcı drama eğitmenliği yapan Gökhan Karaosmanoğlu, teknoloji ve drama, siber zorbalık, yaratıcılık, müzede drama, mülteci çocuklarla drama gibi alanlarda faaliyetler yürütmekte ve farklı gönüllü çalışmalarda görev almaktadır. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü’nden mezun olan Karaosmanoğlu, 2015 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yaratıcı Drama yüksek lisans programını bitirmiş ve halen aynı üniversitede Güzel Sanatlar Eğitimi alanında doktora eğitimine devam etmektedir. Çağdaş Drama Derneği üyesi olan Karaosmanoğlu, Şişli Mehmet Pısak Anadolu Lisesi’nde Bilişim Teknolojileri öğretmeni olarak görev yapmaktadır.