30 Kasım 2019
Image

MÜLTECİLERLE ÇALIŞMAK: ZORLUKLAR, GÜÇLENME ALANLARI, ÖNERİLER

Çeşitli aktörlerin işbirliği ile gerçekleştirilen, erken yetişkinlik dönemine geçiş sürecinde olan refakatsiz mülteci gençleri destekleyebilecek yenilikçi bir metodoloji geliştirmeyi ve uygulamayı hedefleyen Sosyal İçerme Bağlamında Sivil Toplum ve Öğrenme Toplulukları: Yetişkinliğe Geçiş Dönemindeki Refakatsiz Küçükler (CiSoTRA) Erasmus+ projemiz kapsamında seminerimizi gerçekleştirdik.

Proje kapsamında bugüne kadar yaptığımız çalışmalar, mültecilerle çalışan uzmanların önemli bir ihtiyacına işaret etti: Alanda çalışanların güçlenmesi ve özbakım becerisi edinmesi. Buradan hareketle, 30 Kasım 2019 tarihinde düzenlediğimiz ulusal seminerimizde odaklandığımız başlıca konuların arasında birincil travmanın yanı sıra ikincil travma olmasını önemsedik. Bu alanda çalışan uzmanları dinlediğimiz seminerde ayrıca, proje süresince edindiğimiz birikimi, hem Türkiye’yi hem Avrupa’yı odağa alacak şekilde paylaştık ve tartışmaya açtık.

Erişilebilir programa ulaşmak için tıklayın.