SEÇBİR-ÖA Konuşmaları 86: Ayşe Beyazova – “Birlikte eğitim görsünler ama…” – 11.12.2019

secbiryonetimÖğretmen Ağı Konuşmaları

Sorulduğunda, çoğu veli farklı öğrenen çocukların birlikte eğitim görmelerini desteklediğini ifade ediyor, ama çocuğunun sınıfında engelli bir öğrenci olduğunda okul idaresine ya da öğretmene bununla ilgili baskı yapabiliyor. Tüm bunların sonunda çocuğun eğitim hakkı engelleniyor. Oysaki akranlarıyla bütünleşmiş ortamlarda eğitim görmek tüm çocukların hakkıdır. Bu hakkın hayata geçmesi için kapsayıcı eğitim anlayışının benimsenmesi ve bu bağlamda velilerle öğretmenlerin işbirliği içinde olması önem kazanıyor. Tohum Otizm Vakfı’nın Sabancı Vakfı desteğiyle ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi (SEÇBİR) ortaklığında gerçekleştirdiği ‘Eğitimde Engelli Hakları: Okulda Birlikte, Hayatta Birlikte Projesi’ ( egitimdeengellihaklari.org ) kapsamında yürütülen ‘Ebeveynlerin Perspektifinden Engellilik Odağında Türkiye’de Kapsayıcı Eğitim Araştırması’ ebeveynlerin, engelli çocukların eğitime katılımına ilişkin görüşlerine odaklanıyor. Ocak-Nisan 2019 döneminde İstanbul’un Şişli ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde yaklaşık 350 ebeveynle yürütülen bu araştırma, ilkokul düzeyindeki çocukların kapsayıcı eğitim deneyimini ebeveynlerinin perspektifinden ortaya koyuyor. Buradan hareketle, ebeveynlerin ve öğretmenlerin rolü ve işbirliğine ilişkin öneriler sunuyor. Bu konuşmada, araştırmanın verileri paylaşılarak öneriler tartışmaya açılacaktır.

Ayşe Beyazova, Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku programlarında yüksek lisans yaptı. İstanbul’daki Suriyeli ebeveynlerin çocuklarının eğitimine dair görüşlerinin analizine ilişkin doktora tezini 2017’de tamamladı. 2003-2007 yılları arasında Toplum Gönüllüleri Vakfı’nda kaynak geliştirme, iletişim ve proje yönetimi alanlarında yöneticilik yapan Beyazova, 2008-2016 arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA) ekibinde kurucu ve koordinatör olarak yer aldı. Aynı yıllarda İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çocuk hakları, sivil toplum ve eğitime ilişkin çeşitli dersler verdi. 2016 yılından beri sivil toplum, çocuk hakları, çocuk katılımı, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kapsayıcı eğitim alanlarında çeşitli sivil toplum kuruluşları ve akademik kurumlarla araştırmacı, eğitmen ve danışman olarak çalışmaktadır.