Projelerimiz

KAPSAYICI EĞİTİM: KESİŞİMSEL VE DİSİPLİNLERARASI PERSPEKTİFLER
(2021)
DETAYLAR
SOSYAL İÇERME BAĞLAMINDA SİVİL TOPLUM VE ÖĞRENME TOPLULUKLARI: YETİŞKİNLİĞE GEÇİŞ DÖNEMİNDEKİ REFAKATSİZ KÜÇÜKLER
(2017 – 2020)
DETAYLAR
EĞİTİMDE ENGELLİ HAKLARI: OKULDA BİRLİKTE, HAYATTA BİRLİKTE
(2017-2020)
DETAYLAR
ANNE FRANK’IN YAŞAM ÖYKÜSÜ ÜZERİNDEN TEMEL HAKLAR VE DEMOKRATİK DEĞERLER ÖĞRETİMİ
(2017-2019)
DETAYLAR
EĞİTİME EŞİT KATILIM: LGBTİ HAKLARI İÇİN EĞİTİM STRATEJİLERİ
(2017-2018)
DETAYLAR
İÇERMECİ EĞİTİM BAĞLAMINDA ROMAN VE GÖÇMEN ÖĞRENCİLER: EĞİTİMLER, TARTIŞMALAR VE GENÇLERE YÖNELİK GÖNÜLLÜ ETKİNLİKLER
(2016-2019)
DETAYLAR

GENÇ MOR SERTİFİKA PROGRAMI
(2016-2018)

DETAYLAR

EĞİTİME EŞİT KATILIM
(2016-2017)

DETAYLAR

TARİH KİTAPLARINDA HAFIZA VE UNUTMA SİYASETİ 
(2016-2017)

DETAYLAR
HETEROSEKSİZME KARŞI: LGBTI HAKLARI İÇİN EĞİTİM STRATEJİLERİ
(2015-2016)
DETAYLAR
EĞİTİM ORTAMINDA ENGELLİ AYRIMCILIĞIYLA MÜCADELE ETMEK
(2014-2015)
DETAYLAR
ÖĞRETMENİN ATÖLYESİ: TOPLUMSAL SORUNLARI EĞİTİM ORTAMINDA TARTIŞMAK
(2013-2014)
DETAYLAR

DERS KİTAPLARINDA İNSAN HAKLARI – III
(2013-2014)

DETAYLAR
TOPLUMSAL SORUNLARI EĞİTİM ORTAMINDA TARTIŞMAK: ÖĞRETMEN VE AKADEMİSYENLERİN BİRLİKTE ÖĞRENME VE ÜRETME PROJESİ
(2012-2013)
DETAYLAR
DERS KİTAPLARI İNCELEME PROJESİ
(2011-2012)
DETAYLAR
AYRIMCILIK SORUNU EĞİTİM ORTAMLARINDA NASIL ELE ALINABİLİR? EĞİTİMCİLERE YÖNELİK ÖRNEK DERS UYGULAMALARI VE KAYNAK DESTEK PROJESİ
(2011-2012)
DETAYLAR
ÖNYARGILAR, KALIPYARGILAR VE AYRIMCILIK: SOSYOLOJİK VE EĞİTİMSEL PERSPEKTİFLER
(2010-2011)
DETAYLAR