AYRIMCILIK SORUNU EĞİTİM ORTAMLARINDA NASIL ELE ALINABİLİR? EĞİTİMCİLERE YÖNELİK ÖRNEK DERS UYGULAMALARI VE KAYNAK DESTEK PROJESİ

‘Ayrımcılık Sorunu Eğitim Ortamlarında Nasıl Ele Alınabilir? Eğitimcilere Yönelik Örnek Ders Uygulamaları ve Kaynak Destek Projesi’ (ASED), bir devam projesi olarak tasarlandı ve 2011 – 2012 yılları arasında Global Dialogue ve Açık Toplum Vakfı’nın katkılarıyla ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü’nün teknik desteğiyle hayata geçirildi.

Projede, ‘Ayrımcılık: Sosyolojik ve Eğitimsel Perspektifler (ASEP) Projesi’ kapsamında üretilen dersler sınıf ortamında uygulandı ve Türkiye’deki diğer eğitimcilerle farklı platformlarda paylaşıldı.

Proje sonucunda bir interaktif DVD yayınlandı. DVD’de arkaplan metinleri, ders modülleri, görsel ve yazılı eğitim materyalleri, öğretmenlere derslerin uygulanış yöntemini gösteren ders videoları yer alıyor.


DESTEKÇİLER