Eğitim ortamında engelli ayrımcılığıyla mücadele etmek

Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği (TOHAD) ortaklığında gerçekleştirilen ‘Eğitim Ortamında Engelli Ayrımcılığıyla Mücadele Etmek’ başlıklı proje, 2014-2015 yılları arasında Sabancı Vakfı’nın desteğiyle hayata geçirildi.

Engellilere yönelik hak temelli yaklaşımın eğitim ortamlarında yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı hedefleyen proje kapsamında engellilik meselesinin disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alındığı atölyeler düzenlendi; arkaplan metinleri üretildi; örnek dersler geliştirildi. Projenin sonunda ‘Engellilik ve Ayrımcılık: Eğitimciler için Temel Metinler ve Örnek Dersler’ başlıklı kitap ve ‘Engellilik ve Ayrımcılık: Eğitimciler için El Kitapçığı’ başlıklı broşür yayınlandı.

Bunun yanı sıra, 3 Ekim 2015 tarihinde ‘Engelliliğe dayalı Ayrımcılıkla Mücadele: Sağlamcı İdeolojiyi ve Normalliği Sorgulamak’ başlıklı sempozyum düzenlendi.

1. Oturum

2. Oturum

3. Oturum

Proje Ortakları

Destekçi

Image