KAPSAYICI EĞİTİM:
KESİŞİMSEL VE DİSİPLİNLERARASI PERSPEKTİFLER

‘Kapsayıcı eğitim: Kesişimsel ve Disiplinlerarası Perspektifler’ başlıklı proje Mart-Kasım 2021’de, Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin desteğiyle hayata geçirildi.

Proje kapsamında 17 Nisan 2021 ve 8 Mayıs 2021 tarihlerinde, aralarında farklı branşlardan öğretmenlerin, farklı alanlardan aktivistlerin ve farklı disiplinlerden akademisyenlerin olduğu yirmi dokuz uzmanın bir araya geldiği iki çevrimiçi çalıştayın ardından yedi öğretmenin katılımıyla iki odak grup çalışması düzenlendi. Bunun yanı sıra, çalıştaydaki bazı tartışmaları derinleştirmek amacıyla bir ‘Okul bir mekân. Peki ya dijital? Kapsayıcı eğitimi dijitalde düşünmek’ başlıklı bir webinar düzenlenerek YouTube kanalımızda paylaşıldı. Çalıştay içeriğinin daha geniş bir okuyucu kitlesine ulaşabilmesi için konuşmalar derlendi. Çalıştay içeriğinden yola çıkılarak üç metin üretildi.

Image
KAPSAYICI EĞİTİM:
KESİŞİMSEL VE DİSİPLİNLERARASI PERSPEKTİFLER (2021)
Çalıştaydaki konuşmalara ulaşmak için tıklayınPDF
Image
NORMALLİĞİ SORGULAMADAN KAPSAYICI OLMAK MÜMKÜN MÜ?

(2021)

Metni okumak için tıklayınPDF
Image
KAPSAYICI EĞİTİME DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIMLAR
(2021)
Metni okumak için tıklayınPDF
Image
KAPSAYICI EĞİTİM ARAYIŞINDA AKRABA ANLAYIŞLAR
(2021)
Metni okumak için tıklayınPDF
Webinar

Destekçi

Image

Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği