TOPLUMSAL SORUNLARI EĞİTİM ORTAMINDA TARTIŞMAK: ÖĞRETMEN VE AKADEMİSYENLERİN BİRLİKTE ÖĞRENME VE ÜRETME PROJESİ

‘Toplumsal Sorunları Eğitim Ortamında Tartışmak: Öğretmen ve Akademisyenlerin Birlikte Öğrenme ve Üretme Projesi’, 2012-2013 yılları arasında Terakki Vakfı Okulları’nın desteğiyle yürütüldü.

Öğretmenlerin ayrımcılığa ilişkin bilgi ve perspektif edinmesini ve toplumsal sorunların eğitim ortamında nasıl tartışılabileceğine dair içerik üretmesini hedefleyen projede farklı disiplinlerden akademisyenlerle uzman seminerleri ve öğretmenlerle çalışma toplantıları gerçekleştirildi.

Proje sonucunda 20 Haziran 2013 tarihli ‘Önyargılar, Kalıpyargılar, Ayrımcılık: Toplumsal Sorunları Eğitim Ortamında Tartışmak’ konulu bir panel düzenlendi ve ‘Engelliliğe ve Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık: İlk ve Ortaöğretim Kurumları için Örnek Ders Uygulamaları’ başlıklı bir kitap yayınlandı.

Image

Destekçiler