SEÇBİR - Öğretmen Ağı Konuşmaları

11 Ara 2019

SEÇBİR-ÖA Konuşmaları 86: Ayşe Beyazova – “Birlikte eğitim görsünler ama…” – 11.12.2019
Sorulduğunda, çoğu veli farklı öğrenen çocukların birlikte eğitim görmelerini desteklediğini ifade ediyor, ama çocuğunun sınıfında engelli bir öğrenci olduğunda okul idaresine ya da öğretmene bununla ilgili baskı yapabiliyor. Tüm bunların sonunda çocuğun eğitim hakkı engelleniyor.

27 Kas 2019

SEÇBİR-ÖA Konuşmaları 85: Gözde Durmuş – Türkçe Ders Kitaplarında Çocuk Katılımına Bir Bakış – 27.11.2019
Çocuk hakları temelli bakış açısının temel noktası çocukları hak sahibi birey olarak gören yaklaşımdır. Bu yaklaşımdan uzak bir çocukluk inşası çocuğun katılım hakkı ve diğer tüm haklarının hayata geçmesi önündeki engellerdendir. Yetişkinler ve çocuklar arasındaki

12 Kas 2019

SEÇBİR-ÖA Konuşmaları 84: Seran Demiral – “Sanal Ortamda Hiçbir Zaman Ölmezsin ki!” – 12.11.2019
Çocukluk döneminin herkesin deneyimlediği geçici bir süreç olması, çocukların ise bireyleşmiş özneler yerine yetişkinliğe geçiş aşamasındaki özneleşecek-olanlar olarak görülmesi; çocukluk çalışmalarının uzun süre ihmal edilmesine neden olmuştur. Çocuk, yetişkinle kıyaslanarak yetkin olmadığı, yetersiz görüldüğü durumlar

30 Eki 2019

SEÇBİR-ÖA Konuşmaları 83: Deniz Dinçel – Çevre İdeolojilerinin Çevre Eğitimi Üzerine Etkileri – 30.10.2019
İklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin azalması gibi ekolojik sorunların boyutu her geçen gün artmaktadır. Pek çok toplumsal konuda olduğu gibi bu sorunların çözümünde de eğitim, etkili bir çare olarak görülmüş ve 1970’lerden itibaren çevre eğitimleri giderek

16 Eki 2019

SEÇBİR-ÖA Konuşmaları 82: Gökhan Karaosmanoğlu – Ergenlerin Siber Zorbalıkla Baş Etme Stratejileri – 16.10.2019
Çeşitli araştırmacılar tarafından elektronik zorbalık, çevrimiçi zorbalık, dijital zorbalık ya da internet zorbalığı olarak da tanımlanan siber zorbalık, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak kişilere zarar veren davranışlardır. Geleneksel zorbalığın örtülü bir biçimi olan ve bir

24 Nis 2019

SEÇBİR-ÖA Konuşmaları 81: Gizem Kıygı – Dönüşen Kentte Çocuk Olmak – 24.04.2019
Türkiye kentleri son yıllarda büyük bir değişim sürecinden geçiyor. “Kentsel dönüşüm” gündelik sohbetlerin ve hayat endişelerinin içerisinde, inşaat makinaları sokakların bir parçası. Oluşan yeni mekansallıklarda, sokağın, komşuluğun, esnafın yeri az, okulun yeri uzak. Peki, çocuklar

10 Nis 2019

SEÇBİR-ÖA Konuşmaları 80: T. Baran&Ş. Can – Suriyeli Mülteci Öğrenciler Ekseninde Kimlik ve Güvenlik – 10.04.2019
Suriye’de Mart 2011’de başlayan ayaklanmanın bir iç savaşa dönüşmesiyle artan Suriyeli mülteci sayısı Türkiye’de 3 milyonu aşmış bulunmaktadır. Mültecilerin gelişi Türkiye’nin sosyal ve ekonomik yapısını etkilediği gibi bu durum ‘göçmen’ eğitimi meselesini de başlıca sorunlardan

27 Mar 2019

SEÇBİR-ÖA Konuşmaları 79: Alan Duben & Kenan Çayır- ‘Bilgelik’ mi? ‘Muhtaçlık’ mı? Ders Kitaplarında Yaşçılık – 27.03.2019
Yaşçılık / yaş ayrımcılığı, ırkçılık ya da cinsiyetçilik gibi ayrımcılığı meşrulaştıran bir ideoloji. Ancak diğer ayrımcılık türleriyle karşılaştırıldığında yaşçılık Türkiye’de pek bilinmiyor. Oysa Türkiye’deki yaygın kalıpyargılar sebebiyle insanlar yaş temelli ayrımcılığa uğruyorlar. Özellikle ‘yaşlı’ olarak

13 Mar 2019

SEÇBİR-ÖA Konuşmaları 78: Burcu Meltem Arık – Türkiye’de Eğitimin Son Bir Yılı: Eğitim İzleme Raporu 2017-18 – 13.03.2019
2017-2018 eğitim öğretim yılı, önemli değişikliklerin yaşandığı bir yıl oldu. Liselere geçiş sistemi bir kez daha değişti. Önemli ve olumlu değişikliklerin de tohumu atılan bir yıl oldu 2018. 24 Haziran seçimleri sonrasında yeni Milli Eğitim

05 Ara 2018

SEÇBİR-ÖA Konuşmaları 77: Maissam Nimer – Zorunlu Göç Bağlamında Dil: Entegrasyon Aracı mı, Meta mı? – 5.12.2018
Suriye’de devam etmekte olan savaş ile birlikte Türkiye’deki Suriyeli mülteci sayısı 3.5 milyona ulaştı. Politikalar krizin kısa süre içerisinde sona ereceği varsayımı ile mültecilerin geçici olduğunu ve mültecilerin ülkelerine döneceklerini öne sürüyordu. Mültecilerin durumunun uzun

07 Kas 2018

SEÇBİR-ÖA Konuşmaları 76: “Normal Çocuklar ve Bizim Çocuklar” Engelli Çocukların İlkokul Deneyimleri – 7.11.2018
Engelli çocukların eğitiminde benimsenen temel ilke, ayrıştırılmış okullarda değil, engelli olmayan akranları ile birlikte eğitim görmeleri anlamına gelen kaynaştırma ilkesidir. Kaynaştırma eğitimine ilişkin gerek uluslararası gerekse ulusal mevzuatta düzenlemeler mevcuttur. Ancak yine de, engelli çocukların

24 Eki 2018

SEÇBİR-ÖA Konuşmaları 75: Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Yolunda On Yıl: Mor Sertifika Programı – 24.10.2018
Müfredata toplumsal cinsiyet eşitliğinin taşınması, eğitim ve öğretim materyallerinin toplumsal cinsiyet eşitliği temel alınarak hazırlanması eşitlikçi ve kapsayıcı bir eğitim sistemi için gereklidir. Müfredat ve materyallerin yanı sıra, önemli bir başka boyut ise öğretmenlerin toplumsal

10 Eki 2018

SEÇBİR-ÖA Konuşmaları 74: Lisede Siber Zorbalık ve Siber Mağduriyet: İstanbul Örneği – 10.10.2018
Geleneksel zorbalığın örtülü bir biçimi olan siber zorbalık, cep telefonları, internet siteleri, sosyal medya ortamları, sohbet odaları ve elektronik postalar dahil olmak üzere pek çok farklı biçimde gerçekleşiyor. Siber zorbalık davranışları doğrudan ya da dolaylı

18 Nis 2018

SEÇBİR-ÖA Konuşmaları 72: Ayça Aslanger & Hülya Çelik – Genetik ve Özel Eğitim – 18.04.2018
Yakın geçmişe kadar genetik hastalıkların tanısını kesinleştirmek çok zor olduğu için Down Sendromlu çocuklar dışındaki olguların tanısı ya bilinmemekte ya da tanının özel eğitime katkısı görülememekteydi. Son yıllarda genetik bilimin ilerlemesi ile, özel eğitim gereksinimi

04 Nis 2018

SEÇBİR-ÖA Konuşmaları 71: Pınar Uyan Semerci & Gözde Durmuş – Çalışan Çocuğun Eğitim Yaşamı – 4.04.2018
Çalışan çocuklar hemen hemen her alanda risk altında olan çocuk grubunu oluşturmaktadır. Çocuk işçiliğinin en önemli nedeni olarak görülen yoksullukla birlikte, eğitime erişememe, göç, yetişkinlerin işsiz kalması ve aile gelirinin düşüklüğü, ailedeki geleneksel bakış açısı,

21 Mar 2018

SEÇBİR-ÖA Konuşmaları 70: Nurgül Öztürk – Okullarda Flört Şiddetiyle Mücadele – 21.03.2018
Gençlik döneminde akranlar arasında yaşanan şiddet, gençlerin ilerleyen yıllarda şiddete maruz kalma ve maruz bırakma riskini artırmaktadır. Okullarda gençlerle şiddetin farklı türlerine, güvenli ilişkilerin özelliklerine, onay kavramına ve sağlıklı kişisel sınırlara değinen çalışmalar yürütmek; şiddet

07 Mar 2018

SEÇBİR-ÖA Konuşmaları 69: Ece Cihan Ertem – Aydın Kişiden Eğitim Robotuna – 7.03.2018
Türkiye’de ilköğretim öğretmenliğinin toplumsal rolü, algılanışı, mesleği oluşturan idealler ve kavramlar 1980 askeri darbesi ile uygulanmaya başlayan neoliberal politikaların eşliğinde dönüşüme uğradı. Ekonomi politikalarındaki bu küresel dönüşümün Türkiye’deki tezahürü, dönemin otoriterleşen siyasal iklimine ve toplumsal

06 Ara 2017

SEÇBİR-ÖA Konuşmaları 68: A. Sumru Özsoy – Türkiye’de ve Dünyada İşitme Engellilik ve Eğitim – 6.12.2017
Eğitim ‘bireylere hayatta gerekli olan bilgi ve kabiliyetlerin sistematik bir şekilde verilmesi süreci’dir. Okul süresince, bilgilerin öğrencilere genellikle konuşarak anlatma yoluyla aktarıldığı göz önünde bulundurulduğunda, duyma duyusundan yoksun olarak doğmuş olan ya da bu duyuyu

22 Kas 2017

SEÇBİR-ÖA Konuşmaları 67: Dilara Koçbaş & Sonel Balkan-Kapsayıcı Eğitim Bağlamında Okul-Ev İlişkisi – 22.11.2017
Okul ile ev arasında kurulan ilişki, öğrencilerin akademik başarılarında belirleyici rol oynamaktadır. Çeşitli ev ve aile ortamlarından gelen öğrenciler, okuldaki beklentileri anlamakta ve karşılamakta zorlandıklarında okulla olumlu ilişki kurma konusunda sorun yaşamaktadırlar. Bu durum, öğrencilerin

08 Kas 2017

SEÇBİR-ÖA Konuşmaları 66: Melike Acar – İlkokul Öğretmenlerinin Kapsayıcı Eğitime Yaklaşımları – 8.11.2017
Gerek ülkemizde gerekse dünyada 1960’lara kadar yapılmış olan sosyal politikalar incelendiğinde özel gereksinimli bireylere yaklaşımda tıbbi modelin egemen olduğu görülmektedir. Tıbbi modelin amacı bireyin sosyal hayata katılabilmesi için ‘tedavi’ edilmesidir. 1960’lı yıllarda gelişen İnsan Hakları

25 Eki 2017

SEÇBİR-ÖA Konuşmaları 65: Ulaş Sunata-Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler Bağlamında Eğitim Pratikleri – 25.10.2017
2011’de başlayan Suriye’deki savaş ortamı milyonları evlerinden ayrılmaya zorunlu bıraktı. Yarısından fazlası çocuk olan 3 milyonu aşkın Suriyelinin Türkiye’ye gelişi “kayıp kuşak” endişesi ile birlikte dillendirilirken Türk eğitim sisteminde bir ilk olarak “Geçici Eğitim Merkezleri”

10 May 2017

SEÇBİR-ÖA Konuşmaları 63: Filiz Meşeci Giorgetti – Gündelik Eğitim Pratiklerinin Ritüel Anlamları – 10.05.2017
Eğitim kurumlarımızda farkında olarak ya da olmayarak uyguladığımız ve içinde derin bir ritüel anlam gizli olan davranış, etkileşim, giyim ve oturma düzenlerinin uzun bir tarihi vardır. Üzerine farklı anlamlar yüklense de bu ritüeller, genel olarak

03 May 2017

SEÇBİR-ÖA Konuşmaları 62: Melike Ergün – ‘Yardım nesnesi’ mi? ‘Hak öznesi’ mi? – 3.05.2017
Tüm bireyler, evrensel bir hak olan ve hem uluslararası hem ulusal mevzuatta güvence altına alınan eğitim hakkını koşulsuz gerçekleştirebilmelidir. Ancak engelliler, mevzuatta içerilse dahi eğitime katılımda pek çok sorunla karşılaşmaktadır: eğitim kurumlarının fiziksel erişilebilirliği, eğitim

12 Nis 2017

SEÇBİR-ÖA Konuşmaları 61: Mine Ekinci – Günümüz Köy Okullarından Deneyimler – 12.04.2017
Köy okulları denince pek çoğumuzun aklına ‘dezavantajlar’, ‘olanaksızlıklar’ geliyor. Peki köy okullarının sunduğu fırsatlardan söz etmek mümkün değil mi? Köy öğretmenleri ve eğitim gönüllülerinin çocuk merkezli, nitelikli bir eğitim kurgusunu mümkün kılmak amacıyla bir araya

22 Mar 2017

SEÇBİR-ÖA Konuşmaları 60: Çetin Çelik – Farklı Okul Tipleri Akademik Başarıyı Nasıl Şekillendiriyor? – 22.03.2017
Göçmen kökenli işçi sınıfından çocukların eğitim başarısıyla ilgili bugüne kadar yapılan çalışmalara baktığımızda, aileyi ve ailenin kültürünü odağa koyan yaklaşımların benimsendiğini görüyoruz. Bu çalışmalar, anne-babanın mesleği, geliri ve eğitim profili gibi ailenin sosyoekonomik kaynaklarının yetersizliği

08 Mar 2017

SEÇBİR-ÖA Konuşmaları 59: Canan Koca – Beden Eğitiminin Toplumsal Cinsiyet Halleri – 8.03.2017
Beden eğitimi ve spor alanı toplumsal cinsiyetin her haline ev sahipliği yapan muazzam bir alan. Bu konuşmada, toplumsal cinsiyetin beden eğitimi alanındaki çeşitli uğrak yerleri ele alınacak; Pierre Bourdieu’nun kavramlarından yararlanarak dört temel soruya cevap

21 Ara 2016

SEÇBİR-ÖA Konuşmaları 58: A. Beyazova – Suriyeli Mülteci Ebeveynlerin Çocukları için Eğitim Arayışı – 21.12.2016
Türkiye’de Suriyeli çocukların eğitime katılma hakları var; buna rağmen Türkiye’de bulunan en az 833 bin çocuğun yalnızca %50’si formel eğitime erişebilmiş durumda. Suriyeli çocukların ebeveynleri bu süreci nasıl deneyimliyorlar? Ne gibi olanaklarla karşılaşıyor; hangi zorluklarla

07 Ara 2016

SEÇBİR Konuşmaları 57: Z. Hande Sart – Engellilik Penceresinden Eğitim Hakkı – 7.12.2016
Eğitim hakkı, tüm bireylerin sahip olduğu, ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelerle garanti altına alınmış temel bir haktır. Mevcut yasal düzenlemelere rağmen engeli olan, 18 yaş altındaki çocukların eğitim haklarından tam anlamıyla yararlanamadıkları ve eğitimin çeşitli

23 Kas 2016

SEÇBİR Konuşmaları 56: Müge Ayan – LGBTİ Hakları için Eğitim Stratejileri – 23.11.2016
Okul mekânının düzenlenmesinden öğretmen-öğrenci ilişkilerine, etkinliklerin kurgulanmasından dil kullanımına varıncaya kadar okul içinde benimsediğimiz pek çok gündelik pratik, aslında bize cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılıkla mücadele alanı açabiliyor. Bu alanın açılması, hem LGBTİ

09 Kas 2016

SEÇBİR Konuşmaları 55: Dilara Koçbaş – Çokdillilik Bağlamında Okuryazarlık Pratikleri – 9.11.2016
Okul okuryazarlığı, aileye çocuk yoluyla nasıl taşınmaktadır? Okulun, aile içi dinamikleri değiştiren yeni bir pratik alanı yarattığı söylenebilir mi? 2014-2015 yılları arasında İstanbul’un Tarlabaşı semtinde yapılan, çokdillilik bağlamında okuryazarlık pratikleri konulu niteliksel araştırma bu sorulara

26 Eki 2016

SEÇBİR Konuşmaları 54: Sezai Ozan Zeybek – Herkesi Okula Götürmek Değil Her Yeri Okula Çevirmek – 26.10.2016
Dünyadaki bilgi hazinesinin ancak küçük bir kısmı okullarda anlatılabilir. Belirli mevzular, yapısal engeller yüzünden yahut ahlakî gerekçelerle müfredata alınmaz; kapsama alanı dışında kalır. Bunlar aslında önemsiz bilgiler olmasa da okuldaki bilindik usullere ters düşer. Oysa

23 Mar 2016

SEÇBİR Konuşmaları 51: M. Alper Dinçer – İnsan Odaklı Tasarım Perspektifinden Öğretmen Politikaları 23.03.2016
Eğitim Reformu Girişimi ve Atölye İstanbul bir seneyi aşkın bir zamandır Türkiye’de öğretmen niteliğinin artmasına yardımcı olacak bir program oluşturmanın peşinde koşuyorlar ve bu program tasarımının temelinde insanı odağa alıyorlar. Bu sunum bu süreç içinde

09 Mar 2016

SEÇBİR Konuşmaları 50: Mine Yıldırım, Doğan Bermek & M. Emin Üçbağlar – Eğitimde İnanç Özgürlüğü – 9.03.2016
Bu konuşmada, Norveç Helsinki Komitesi İnanç Özgürlüğü Girişimi Projesi kapsamında Eylül 2015’te yayınlanan Türkiye’de İnanç Özgürlüğü Hakkı İzleme Raporu’nun din/inanç özgürlüğü ve eğitim hakkının kesişiminde tespit ettiği meseleler ortaya koyulacak. Devlet, ebeveynler, öğretmen ve çocuğun

18 Kas 2015

SEÇBİR Konuşmaları 48: Melisa Soran, Ayzin Çelik & Yeşim Er Özcan-Toplumsal Sorunları Eğitim Ortamında Ele Almak – 18.11.2015
Okul toplumun küçük bir nüvesi. Yoksulluktan ayrımcılığa, kadına yönelik şiddetten, engelliler hakkındaki yaygın önyargılara kadar birçok sorun okul ortamında öyle ya da böyle konuşuluyor ya da bizzat deneyimleniyor. Ne var ki, derslerinde bu sorunları ele

29 Nis 2015

SEÇBİR Konuşmaları 46: Jessica Frechette – Anadili Temelli Çokdilli Eğitim – 29.04.2015
Son yıllarda ‘anadili’ ve ‘çokdilli eğitim’ sözcükleriyle medyada sık sık karşılaşıyoruz. Peki bu iki kavram bir araya geldiğinde ne ifade eder? Anadili temelli çokdilli eğitim nedir; ne değildir? Bu sunumda eğitimde iyi uygulamalar, uluslararası araştırmalar

15 Nis 2015

SEÇBİR Konuşmaları 45: Gözde Durmuş ve Zeynep Kılıç – Demokratik Okullara Doğru – 15.04.2015
Katılım, çocukların kendi yaşamlarıyla ilgili söz sahibi olabilmeleri demektir. Eğitim sistemi içindeki çocukların, günlerinin büyük bölümünü geçirdikleri okullarda olan bitene dair söz söyleme, yönetime katılabilme olasılıkları oldukça sınırlı olsa da bu sınır, çocukların ve okuldaki

01 Nis 2015

SEÇBİR Konuşmaları 44: Fatih Yazıcı – Çokkültürcülük Bağlamında Azınlık Okullarında Tarih Dersleri – 1.04.2015
Çokkültürlülük, aynı toplum içerisindeki kültürel farklılıkları ifade etmede kullanılan sosyolojik bir kavramdır. Siyaset felsefesi tartışmaları içerisinde kendine yer bulan çokkültürcülük ise, farklı kültürlerin toplumsal ve siyasal açıdan dezavantajlı konumlarını ortadan kaldırarak kültürler arasındaki hiyerarşiyi önlemeyi

11 Mar 2015

SEÇBİR Konuşmaları 43: Elif İnal – Dil Soykırımı: Tekdilli Eğitim Sistemi ve Kürtçenin Aktarımı – 11.03.2015

25 Şub 2015

SEÇBİR Konuşmaları 42: Elmas Arus – Roman Çocukların Eğitime Erişimde Yaşadığı Sıkıntılar – 25.02.2015
Türkiye’deki Roman çocukların birçoğu eğitimlerine devam edememekte, yine bu çocukların büyük çoğunluğu ilköğretim birinci kademe sonrasında eğitim görememektedir. Bu konuşmada, Roman çocukların eğitime erişimine engel olan sebepler üzerinde durulucak, paydaşlara düşen sorumluluklar tartışılacak ve çözüm

17 Ara 2014

SEÇBİR Konuşmaları 41: Ayhan Işık – Türkiye’de Yatılı İlköğretim Bölge Okulları – 17.12.2014
Yatılı ilköğretim bölge okulları, Osmanlı’nın geç ve Cumhuriyet’in erken dönemlerinde Türk milli eğitim sisteminin/ideolojisinin oluşumunu takiben gayri-Türk toplumların Türkleştirilmesi ve modernleştirilmesi amacıyla 1962 yılında ağırlıklı olarak Kürdistan’da kurulmuş okullardır. Kürt çocuklarının asimilasyonunu amaçlayan yatılı bölge

03 Ara 2014

SEÇBİR Konuşmaları 40: Akif Pamuk – Kimlik ve Tarih: Türkiye’de Kimlik İnşasında Tarihin Kullanımı – 3.12.2014
Kimliklerimiz, dil yoluyla inşa edilir; söylemlerden imal edilir. Dilin dışında hiçbir şeyin asli, bağımsız var oluşu yoktur; var olan sadece söylemdir. Söylem; bir referans çerçevesi, bu dünyayı açıklama yolu ve “nesnelerin” biçimlenmesine izin veren bir

19 Kas 2014

SEÇBİR Konuşmaları 39: Zakarya Mildanoğlu – Ermeni Okulları, Okul Mimarisi ve Eğitim Yayınları – 19.11.2014
Tarihsel süreçte günümüz Cumhuriyet sınırları içinde 1915 tarihine kadar çeşitli şehirlerde Ermenice dilinde ve Ermeni alfabesiyle yazılmış Türkçe binlerce dergi, gazete, mecmua yayınlandı; bunlar Ermenice ve Ermeni eğitim tarihinin yapıtaşlarını oluşturdu. Bu yayınlarda, “eğitim” ve

05 Kas 2014

SEÇBİR Konuşmaları 38: Işıl Oral ve M.Alper Dinçer – 4+4+4 Sürecinin İncelenmesi – 5.11.2014
ERG ve TEGV tarafından yürütülen, 4+4+4 uygulamasına ilişkin betimsel çalışmada 2012-2013 eğitim-öğretim yılında ortaokulların yeniden eğitim vermeye başlaması ve 5. sınıftan itibaren seçmeli derslerin ders çizelgesine eklenmesi sürecinde öğrencilerin akademik başarıları ve okul ortamları incelenmiş;

28 May 2014

SEÇBİR Konuşmaları 37: Çiğdem Bozdağ – Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Kültürlerarası Eğitim – 28.05.2014
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) eğitim için sunduğu farklı fırsatlar, son yıllarda konunun eğitimle ilgili tartışmalar içerisinde önemli yer bulmasını sağladı. BİT’lerin farklı ülkelerde tartışılan ve değişik projelerle hayata geçirilmeye çalışılan olanaklarından bir tanesi de

16 Nis 2014

SEÇBİR Konuşmaları 36: Süleyman Akbulut ve Melike Ergün – Ders Kitaplarında Engellilik – 16.04.2014
Yaygın inanışın aksine, engelli sorunları bir ‘muhtaçlık’ veya ‘engelli bireyin sosyoekonomik ihtiyaçlarının finansmanı’ sorunundan ziyade, bir eşit olamama, yani ayrımcılık sorunudur. Eğitim müfredatında engellilere yönelik kalıpyargıları besleyen içerikler, engelli bireyleri iki boyutuyla etkilemektedir. Birincisi, eğitim

02 Nis 2014

SEÇBİR Konuşmaları 35: Fatma Gök ve Soner Şimşek – Kürt Meselesi Okula Nasıl Yansıyor? – 2.04.2014
Barış Sürecinde Bir Aktör Olarak Öğretmenlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında Helsinki Yurttaşlar Derneği tarafından yürütülen araştırma, Kürt/Türk meselesinin okul/eğitim ortamına yansımaları ile ilgili, öğretmenler, okul yöneticileri ve öğrenci velilerinin deneyim ve görüşlerini konu alan, Muş, Van

19 Mar 2014

SEÇBİR Konuşmaları 34: Çetin Çelik – Sosyal Sermaye, Ebeveyn Ağları ve Okul Başarısı – 19.03.2014
Sosyoekonomik kökenin okul başarısını güçlü şekilde etkilediği bilinmektedir. O halde, toplumun alt katmanlarından gelen öğrencilerin yüksek akademik başarı göstermesini, bir başka deyişle akademik dirençliliği nasıl açıklayabiliriz? Çelik, Bourdieu’cü bir yaklaşımla, akademik dirençliliği sosyal sermaye kavramının

07 Oca 2014

SEÇBİR Konuşmaları 33: Nazlı Somel – Dershanelerin Kapatılması Tartışmasına Farklı Bir Bakış – 7.01.2014
2013 sonbaharına sadece eğitim kamuoyunu değil bütün ülke siyasetini meşgul eden ‘dershanelerin kapatılması’ tartışması damgasını vurdu. Dershanelere bu süreçte birçok anlam yüklenmekle birlikte, temel iddialardan biri, kapatılmalarının (yeni liselere giriş sınavlarıyla birlikte) standart teste dayalı

17 Ara 2013

SEÇBİR Konuşmaları 32: Nora Tataryan ve Aslı Kırbaş – Biz O Konuyu Daha Görmedik – 17.12.2013
Türkiye’deki milli eğitim sisteminde egemen kimlik her zaman makbul kılınarak teşvik edilmekte ve bu kimliğin dışında kalan grupların kültürleri, tarihleri ve kimlikleri yok sayılmakta ya da olumsuz olarak temsil edilmektedir. Ermeni Kültürü ve Dayanışma Derneği

26 Kas 2013

SEÇBİR Konuşmaları 31: M. Alper Dinçer – Türkiye’de Dezavantajlı Okullarda Eğitim – 26.11.2013
Akademik dirençlilik, dezavantajlı sosyoekonomik altyapıdan gelip yüksek akademik başarı göstermek anlamına gelmektedir. Türkiye’de akademik dirençlilik profilinin araştırılması büyük önem taşımaktadır; çünkü okulların ve öğretmenlerin özellikleri ile akademik dirençlilik arasındaki bağların ortaya konması eğitimin/öğrenmenin daha nitelikli

08 May 2013

SEÇBİR Konuşmaları 29: Ece Cihan Ertem – 80 Sonrası Eğitimde Neoliberal Politikalar ve Öğretmenlik – 8.05.2013
12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından uygulanmaya başlanan neo-liberal eğitim politikaları Türkiye öğretmenlerini ve öğretmenlik mesleğini kalıcı olarak değiştirdi. 1960’li yıllarda toplumun entelektüelleri olarak görülen öğretmenler günümüzde bu toplumsal statüyü kaybetmiş görünüyor. Doktora çalışmasında 1980

10 Nis 2013

SEÇBİR Konuşmaları 28: Pınar D. Niyego – Geçmişle Yüzleşmede Hafıza/laştırma ve Eğitimin Rolü – 10.04.2013
Bir “geçmişle yüzleşme” öğretisi olan Holokost Eğitimi, günümüzde gerçekleştiği coğrafyayı aşarak güncel insan hakları ihlalleri, ayrımcılık, ırkçılık ve antisemitizmle mücadelede bir araç olarak kullanılıyor. Toplumları kendi tarihsel anlatılarıyla yüzleşmeye ittiğinden bu eğitime soykırım sonrası geçiş

20 Mar 2013

SEÇBİR Konuşmaları 27: Nurcan Kaya – Azınlık Okulları ve Azınlıkların Eğitim Hakkı – 20.03.2013
Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne azınlık okulları siyasal ve toplumsal gelişmelerden etkilenmiş ve çeşitli hak ihlalleriyle, ayrımcı uygulamalarla baş etmek zorunda kalmışlardır. Bu sunumunda Tarih Vakfı’nın Geçmişten Günümüze Azınlık Okulları: Sorunlar ve Çözümler başlıklı projesi kapsamında yürütülen

06 Mar 2013

SEÇBİR Konuşmaları 26: Neşe Özgen – Vatanı Hayal Etmek, Vatanı Öğretmek – 6.03.2013
Bu sunumda 1928 ile 2009 yılları arasında MEB tarafından liselerde okutulan Coğrafya ders kitaplarında vatanın tahayyülünün hangi dönemlerde nasıl anlatıldığı irdelenecektir. Hangi dönemlerde Türkiye, hangi dönemlerde Türk coğrafyası, hangi dönemlerde Türklerin coğrafyası anlatılıyor? Bir tarihin

20 Şub 2013

SEÇBİR Konuşmaları 25: Şerif Derince – Toplumsal Cinsiyet, Eğitim ve Anadili – 20.02.2013
Türkiye’de ağırlıklı olarak Kürtçe üzerine yürütülen anadili tartışmalarında, anadilinin toplumsal cinsiyet ile ilişkisi genellikle göz ardı edilmektedir. Örneğin, ‘Haydi Kızlar Okula’, ‘Kardelenler’ ve ‘Baba Beni Okula Gönder’ gibi devlet destekli kampanyalarda anadili konusunun gündemleştirilmediği görülmektedir.

19 Ara 2012

SEÇBİR Konuşmaları 24: Jale Karabekir – Ezilenlerin Tiyatrosu ve Tiyatronun Pedagojik Açılımları – 19.12.2012
Brezilyalı tiyatro insanı Augusto Boal’ın geliştirdiği Ezilenlerin Tiyatrosu teorisi ve pratiği, sanatı ve özelde tiyatroyu profesyonellerin tekelinden kurtarıp halkın tiyatro yapmasını hedefler. Tiyatronun popülerleştirilmesindeki en büyük amaç, ezilen sınıfların tiyatro ve performansla kendilerini ifade etmeleridir.

05 Ara 2012

SEÇBİR Konuşmaları 23: Yasin Tunç-Toplumsal Risklerin Kaynağı ve Çaresi Olarak Kız Eğitim Kampanyaları – 5.12.2012
Bu çalışma 2003 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF tarafından başlatılan Haydi Kızlar Okula! Kampanyası’nın söylemsel arkaplanını ve tarihselliğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Kampanyaya dair hem resmî kaynaklar hem de popüler medya kaynakları incelenerek, bir taraftan

21 Kas 2012

SEÇBİR Konuşmaları 22: Welat Ay – Tekinsiz Mekanlarda Hayalet Bedenler – 21.11.2012
Bu çalışma, devletin şiddetinden dolayı yerinden edilmiş Kürtlerin, göç ettikleri yerlerde eğitim kurumları üzerinden devletle nasıl bir ilişki kurmaya çalıştıklarını, devleti nasıl tahayyül ettiklerini ve devletle olan gerilimlerinin etkilerini çocuğun bedeni üzerinden okumayı amaçlıyor. 2010

31 Eki 2012

SEÇBİR Konuşmaları 21: Z. Kılıç & P. Uyan – Toplumsal Eşitsizlik, Çocuğun İyi Olma Hali ve Eğitim – 31.10.2012
Çocuğun İyi Olma Hali (Child Well-Being) Türkiye’de pek de karşılaşmadığımız bir kavramsallaştırma. Gelir yoksunluğuna dayalı tespitler yerine çocuğa sunulan hizmetler ve sağlanan olanaklar üzerinden belirlenen “iyi olma hali” özellikle çocuğun sadece geleceğine değil, bugününe de

14 May 2012

SEÇBİR Konuşmaları 19: Arnd M. Nohl – Kültürlerarası Pedagoji ve Eğitim Örgütlerinde Ayrımcılık – 14.05.2012
Bir toplumun kültürel çeşitliliği, okullarda hem bir öğrenme fırsatı, hem de bir ayrımcılık kaynağı oluşturabilir. Kültürlerarası pedagoji, farklı kültür ve ortamlardan gelen insanları, birbirlerinden öğrenmeye teşvik ederken, eğitim örgütlerindeki olası ayrımcı uygulamaları önlemeye de çalışmaktadır.

08 May 2012

SEÇBİR Konuşmaları 18: Melda Akbaş & Zeynep Kılıç-Toplumsal Cinsiyetçi Kalıpyargılar Dönüşebilir mi? – 8.05.2012
Çocuklar kendilerini çevreleyen dünyanın pasif bir alıcısı olmaktan çok aktif olarak kendi dünyalarının oluşumuna katkı sağlarlar. Ancak, bunu yaparken içinde yaşadıkları dünyayı anlamlandırmak için toplum tarafından sağlanan her tür işareti yorumlar ve değerlendirirler. Toplumsal cinsiyet

24 Nis 2012

SEÇBİR Konuşmaları 17: Batuhan Aydagül – 4+4+4 Zorunlu eğitimin kademelendirilerek uzatılması – 24.04.2012
Türkiye’de zorunlu eğitimi uzatan ve yapısını değiştiren kanun hızlı bir şekilde yürürlüğe girdi. Kanun’un Meclis’e gelişi ve tartışıl(ama)ma süreçleri belli kesimlerce eleştirildi. Kanun, Türkiye’de din ve eğitimle ilgili konuların açık açık tartışılamadığını bir kere daha

10 Nis 2012

SEÇBİR Konuşmaları 16: Muammer Yıldız – İstanbul Dersi ve İstanbul’daki Eğitim Projeleri – 10.04.2012
Sunumda “Çocuk yaşadığı şehri tanırsa sever, severse korur” düşüncesinden hareketle, İstanbullu öğrencilerin kentlerini daha yakından tanımaları için İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilköğretim okulları 3, 4 ve 5. sınıf müfredatına konulan ‘İstanbul Dersi’ tanıtılacaktır. Bunlara

27 Mar 2012

SEÇBİR Konuşmaları 15: Hülya Adak & Ayşe Yüksel – Mor Sertifika Programı – 27.03.2012
Sabancı Üniversitesi, lise öğretmenleri arasında toplumsal cinsiyet farkındalığının arttırılmasını ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan “Mor Sertifika Programı”nı 2007-2010 yılları arasında İçişleri Bakanlığı, Sabancı Vakfı ve UNDP işbirliği ile başarıyla yürütmüştü. Bir hafta boyunca Trabzon, Van, İzmir, Nevşehir,

13 Mar 2012

SEÇBİR Konuşmaları 14: M.A.Drake – İsveç’teki Yabancı ve Türkiye Kökenlilerin Perspektifinden Eğitim – 13.03.2012
İsveç, milliyetçi asimilasyon politikaları sonucu 18. yüzyıldan 2. Dünya Savaşı’na kadar çokuluslu ve çokdilli bir imparatorluktan önce homojenize bir sanayi ulus-devletine dönüşmüş, soğuk savaş yıllarının tarafsızlık ve göç/sığınma politikaları ile de 1990’ların başına kadar etnik,

28 Şub 2012

SEÇBİR Konuşmaları 13: Ders Kitabı İzleme Grubu – Ders Kitaplarında Militarizm ve Toplumsal Cinsiyet – 28.02.2012
Türkiye’de son dönemde eğitimde sivilleşme alanında Milli Güvenlik Dersi’nin kaldırılması ve 19 Mayıs törenlerinin sınırlandırılması gibi önemli gelişmeler kaydedildi. Ancak İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Birimi’nin (SEÇBİR) Eylül 2011’den bu yana yürüttüğü Ders

20 Ara 2011

SEÇBİR Konuşmaları 12: Halil Ekşi – Karakter Eğitimi: Temeller, Yaklaşımlar ve Uygulama Örnekleri – 20.12.2011
Okulların temel amacı hem akademik açıdan başarılı ve hem de temel değerleri benimsemiş bireylerin yetiştirilmesidir. Özellikle, gençler arasında suç işleme, şiddet, zorbalık, hak gözetmeme, hukuka riayetsizlik ve benzeri kendine ve/veya başkalarına zarar ya da rahatsızlık

06 Ara 2011

SEÇBİR Konuşmaları 11: Çetin Çelik – Almanya’daki Türkiyeli Gençler: Önyargılar, Yaralanmalar – 6.12.2011
Almanya, eğitimde öğrenci başarısı ve sosyoekonomik köken bağlantısının en güçlü olduğu ülkelerden biridir. Göçmen çocukların okulu terk oranı Alman çocuklarından neredeyse iki buçuk kat daha fazladır. Birçok araştırma, bu durumu dezavantajlı sosyoekonomik köken ve/veya ailenin

22 Kas 2011

SEÇBİR Konuşmaları 10: Ohannes Kılıçdağı – Türkiyeli Ermenilerin Erime Noktası: Eğitim – 22.11.2011
Hâlihazırda Türkiye Ermenilerinin hepsi İstanbul’da ve beşi lise düzeyinde olmak üzere toplam 16 okulu bulunmaktadır. Bu okullarda yaklaşık olarak 3000 öğrenci öğrenim görmektedir. Cumhuriyet öncesi dönem bir yana, son kırk yılda okul sayısı %50, öğrenci

25 Eki 2011

SEÇBİR Konuşmaları 9: Başka Bir Okul Mümkün Derneği (BBOM) – 25.10.2011
Alternatif Eğitim, Ekoloji, Demokratik Yönetim, Özgün F Mevcut okul sistemi ve eğitim anlayışlarına karşı, alternatif-demokratik bir okulun mümkün olduğu fikrinden hareketle bir araya gelen gönüllülerle 2 yıldan uzun bir süredir çalışmalarına devam eden Başka Bir