Sempozyum & Paneller

Featured image for “MÜLTECİLERLE ÇALIŞMAK: ZORLUKLAR, GÜÇLENME ALANLARI, ÖNERİLER”

MÜLTECİLERLE ÇALIŞMAK: ZORLUKLAR, GÜÇLENME ALANLARI, ÖNERİLER

Çeşitli aktörlerin işbirliği ile gerçekleştirilen, erken yetişkinlik dönemine geçiş sürecinde olan refakatsiz mülteci gençleri destekleyebilecek yenilikçi bir metodoloji geliştirmeyi ve…
30 Kasım 2019
 / 
Seminer
Sempozyum - Panel - Atölye
Featured image for “KAPSAYICI EĞİTİM: MÜLTECİLİK ALANINDAKİ SORUNLAR VE FIRSATLAR”

KAPSAYICI EĞİTİM: MÜLTECİLİK ALANINDAKİ SORUNLAR VE FIRSATLAR

2018 yılı Eylül ayında düzenlediğimiz ‘Kapsayıcı Eğitim Kimleri Kapsar?’ başlıklı sempozyumda Türkiye’de kapsayıcı eğitim uygulamalarının bilinirliğinin artırılması gerektiğinde ortaklaşılmıştı. Bunun yanı…
28 Eylül 2019
 / 
Atölye
Panel
Sempozyum - Panel - Atölye
Featured image for “TÜRKİYE’DE SIĞINMACI GENÇLER: HUKUKSAL VE EĞİTİMSEL PERSPEKTİFLER”

TÜRKİYE’DE SIĞINMACI GENÇLER: HUKUKSAL VE EĞİTİMSEL PERSPEKTİFLER

Türkiye’de refakatsiz mülteci ya da sığınmacı gençler üzerine yapılan çalışmalar yok denecek kadar az. Oysa gençler hem hukuksal alanda hem…
23 Kasım 2018
 / 
Panel
Sempozyum - Panel - Atölye
Featured image for “KAPSAYICI EĞİTİM VE ÖĞRETMENLER: DİSİPLİNLERARASI ÖĞRENME İMKANLARI VE ALTERNATİF MATERYALLER”

KAPSAYICI EĞİTİM VE ÖĞRETMENLER: DİSİPLİNLERARASI ÖĞRENME İMKANLARI VE ALTERNATİF MATERYALLER

Kapsayıcı eğitim yaklaşımı öğretmenlerin kilit rolünü vurgular. Bu yaklaşımın hayata geçebilmesi için hak temelli anlayışın güçlenmesinin, öğretmenlerin hem birbirinden hem…
3 Haziran 2017
 / 
Atölye
Panel
Sempozyum - Panel - Atölye
Featured image for “ENGELLİLİĞE DAYALI AYRIMCILIKLA MÜCADELE: SAĞLAMCI İDEOLOJİYİ VE NORMALLİĞİ SORGULAMAK”

ENGELLİLİĞE DAYALI AYRIMCILIKLA MÜCADELE: SAĞLAMCI İDEOLOJİYİ VE NORMALLİĞİ SORGULAMAK

Pek çoğumuz engellilerin sorunlarını bildiğimizi ve bu sorunlara duyarlı olduğumuzu düşünüyoruz. Ancak bu ‘duyarlılık’ çoğu zaman mavi kapak toplamak, tekerlekli…
3 Ekim 2015
 / 
Sempozyum
Sempozyum - Panel - Atölye
Featured image for “DİLİN, KİMLİĞİN VE MEDYANIN ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜNDEKİ ROLÜ”

DİLİN, KİMLİĞİN VE MEDYANIN ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜNDEKİ ROLÜ

Dil ve kimlik küresel boyuttaki pek çok çatışmanın kaynağını oluşturuyor gibi görünmekle birlikte aslında barışın inşası ile yerel, ulusal ve…
8 Kasım 2014
 / 
Çalıştay
Sempozyum - Panel - Atölye
Featured image for “Öğretmenler buluşuyor!”

Öğretmenler buluşuyor!

Eğitim yoluyla toplumsal adaleti mümkün kılabilmek için çeşitli stratejiler ve işbirlikleri geliştiren öğretmenler, kapsayıcı okul ikliminin sağlanmasında en önemli role…
1 Kasım 2014
 / 
Atölye
Sempozyum - Panel - Atölye
Featured image for “CİNSEL YÖNELİM VE CİNSİYET KİMLİĞİ TEMELLİ AYRIMCILIKLA EĞİTİM ORTAMINDA MÜCADELE ETMEK”

CİNSEL YÖNELİM VE CİNSİYET KİMLİĞİ TEMELLİ AYRIMCILIKLA EĞİTİM ORTAMINDA MÜCADELE ETMEK

Türkiye’de cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığa karşı mücadelenin gittikçe güçlendiğine ve LGBTİ bireylerin kamusal alandaki görünürlüklerinin her geçen…
27 Eylül 2014
 / 
Sempozyum
Sempozyum - Panel - Atölye
Featured image for “ÇOKDİLLİLİK BAĞLAMINDA EĞİTİM VE TOPLUMSAL ADALET”

ÇOKDİLLİLİK BAĞLAMINDA EĞİTİM VE TOPLUMSAL ADALET

Eğitimin çokdilli olarak yürütülmesi hem farklı grupların kamusal alanda görünür olması, hem de toplumsal barış ve demokrasi kültürünün yerleşmesi için…
24 Haziran 2014
 / 
Sempozyum
Sempozyum - Panel - Atölye
Featured image for “DEĞİŞEN TÜRKİYE’DE EĞİTİM VE ÖĞRETMENLİK II”

DEĞİŞEN TÜRKİYE’DE EĞİTİM VE ÖĞRETMENLİK II

Son yıllarda hızlı bir dönüşüm geçiren Türkiye’de yerleşik kimliklerin, toplumsal grupların konumlarının ve gruplararası hiyerarşik ilişkilerin sorgulandığını görüyoruz. Dilleri, etnik…
4 Eylül 2013
 / 
Atölye
Panel
Sempozyum - Panel - Atölye
Featured image for “DEĞİŞEN TÜRKİYE’DE EĞİTİM VE ÖĞRETMENLİK 1”

DEĞİŞEN TÜRKİYE’DE EĞİTİM VE ÖĞRETMENLİK 1

Türkiye toplumu sancılı, ancak demokratikleşme yolunda fırsatlar da içeren bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Bu süreç sadece çatışma değil, siyasal ve…
19 Haziran 2013
 / 
Atölye
Panel
Sempozyum - Panel - Atölye
Featured image for “TÜRKİYE’DE GEÇMİŞLE YÜZLEŞME VE EĞİTİM”

TÜRKİYE’DE GEÇMİŞLE YÜZLEŞME VE EĞİTİM

Dünya üzerindeki farklı deneyimler, kalıcı bir barışın ve toplumsal adaletin geçmişle yüzleşmeksizin tesis edilmesinin zor olduğunu gösteriyor. Bosna, Ruanda, Güney…
25 Mayıs 2013
 / 
Sempozyum
Sempozyum - Panel - Atölye
Featured image for “TOPLUMSAL SORUNLARI EĞİTİM ORTAMINDA ELE ALMAK”

TOPLUMSAL SORUNLARI EĞİTİM ORTAMINDA ELE ALMAK

Hem Türkiye hem de dünya önemli toplumsal, siyasal ve kültürel dönüşümlerin yaşandığı bir süreçten geçiyor. Bu süreç bizleri toplumsal sorunlar…
1 Mart 2013
 / 
Panel
Sempozyum - Panel - Atölye
Featured image for “AYRIMCILIK: ANLAMAK, ÇÖZÜMLEMEK, MÜCADELE ETMEK”

AYRIMCILIK: ANLAMAK, ÇÖZÜMLEMEK, MÜCADELE ETMEK

Son yıllarda hızlı bir dönüşüm geçiren Türkiye’de yerleşik kimliklerin, toplumsal grupların konumlarının ve gruplararası hiyerarşik ilişkilerin sorgulandığı görülüyor. Bu çerçevede,…
29 Eylül 2012
 / 
Sempozyum
Sempozyum - Panel - Atölye
Featured image for “EĞİTİMDE ÇİFTDİLLİLİK: BATI TRAKYA VE DİYARBAKIR DENEYİMLERİ”

EĞİTİMDE ÇİFTDİLLİLİK: BATI TRAKYA VE DİYARBAKIR DENEYİMLERİ

Eğitim pratiklerini farklı dilleri kapsayacak şekilde kurgulamak ayrımcılıkla mücadelenin önemli araçlarından biridir. Çiftdilli eğitimin etkili olması konusunda bazı temel ilkeler…
9 Mayıs 2011
 / 
Panel
Sempozyum - Panel - Atölye