SEÇBİR Konuşmaları 10: Ohannes Kılıçdağı – Türkiyeli Ermenilerin Erime Noktası: Eğitim – 22.11.2011

secbiryonetimÖğretmen Ağı Konuşmaları

Hâlihazırda Türkiye Ermenilerinin hepsi İstanbul’da ve beşi lise düzeyinde olmak üzere toplam 16 okulu bulunmaktadır. Bu okullarda yaklaşık olarak 3000 öğrenci öğrenim görmektedir. Cumhuriyet öncesi dönem bir yana, son kırk yılda okul sayısı %50, öğrenci sayısı yaklaşık %60 azalmıştır. Yıkım olarak adlandırılabilecek bu durumun sosyolojik, ekonomik ama özellikle de siyasi sebepleri vardır. En önemli sebepler, devlet ideolojisinin yansıdığı eğitim politikalarının yarattığı sorunlardır. Bu sorunların (ve Türkiyeli Ermenilerin karşılaştığı diğer sorunların) neler olduğu ve Türkiye Ermenileri tarafından nasıl algılandığını tespit etmek üzere Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) tarafından Ekim 2010 ile Ocak 2011 tarihleri arasında Türkiye Ermeni toplumunun çeşitli kesimlerinden bireylerin katılımıyla dört çalıştay düzenlendi. Bu çalışma sonucunda ortaya çıkan ‘Türkiye Ermenilerini Duymak: Sorunlar, Talepler, Çözüm Önerileri’ başlıklı raporun da yazarlarından olan Ohannes Kılıçdağı, bu çalıştaylar temelinde Türkiyeli Ermenilerin eğitimle ilgili sorunlarını tartışacak. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde tamamlayan Ohannes Kılıçdağı, aynı üniversitede “1908 Devrimi Sonrası Anadolu Ermenilerinde Burjuva Dönüşümü ve Osmanlıcılık” isimli teziyle yüksek lisans derecesini almıştır. Halen Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde doktora tezini yazmaktadır. Geç dönem Osmanlı tarihi, Osmanlı Ermenileri; Osmanlıcılık üzerine yayınlanmış yazıları ve İngilizce’den öykü çevirileri, kitap eleştirileri olan Ohannes Kılıçdağı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim görevlisidir.