SEÇBİR Konuşmaları 21: Z. Kılıç & P. Uyan – Toplumsal Eşitsizlik, Çocuğun İyi Olma Hali ve Eğitim – 31.10.2012

secbiryonetimÖğretmen Ağı Konuşmaları

Çocuğun İyi Olma Hali (Child Well-Being) Türkiye’de pek de karşılaşmadığımız bir kavramsallaştırma. Gelir yoksunluğuna dayalı tespitler yerine çocuğa sunulan hizmetler ve sağlanan olanaklar üzerinden belirlenen “iyi olma hali” özellikle çocuğun sadece geleceğine değil, bugününe de vurgu yaptığı ve çocukların kendi “iyilik algıları”nı da içerdiği için önem taşıyor. Eğitim ise, çocukların hem gündelik yaşamlarının büyük kısmını kapladığı hem de geleceklerinin şekilllenmesinde önemli rol oynadığı için iyi olma halini oluşturan alanlar içinde ön plana çıkıyor. Bu seminerde, İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi, Çocuk Çalışmaları Birimi ve Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu’ndan 7 araştırmacının TÜBİTAK’ın desteğiyle yürüttüğü araştırmanın verilerini raporlarayan, 2012 yazında İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından “Eşitsiz Bir Toplumda Çocukluk” başlığı ile yayınlanan çalışmanın verilerinden yola çıkarak eğitimin çocukların iyi olma hali ile ilişkisi üzerinde durulacaktır.

A. Zeynep Kılıç, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı, Siyaset Bilimi Doktoru oldu. 2008 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi’nde (ÇOÇA) projeler danışmanı, araştırmacı ve çocuk hakları eğitmeni olarak çalışıyor. “Çocuğun İyi Olma Halini Anlamak” araştırmasında yer alan Kılıç, aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde lisans düzeyinde “Tarih Boyunca Çocukluk Anlayışı”, “Sosyal Sorumluluk Projesi” ve “AB Fonları için Proje Teklifi Hazırlamaya Giriş” derslerini veriyor.

Pınar Uyan Semerci, İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyaset Bilimi programı öğretim üyesi ve Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürüdür. Akademik ilgi alanları arasında siyaset felsefesi, sosyal politika ve sosyal bilimlerde metodoloji bulunan ve evrensellik, adalet, insani gelişim, yapabilirlik yaklaşımı, yoksulluk, göç ve kolektif kimlik konularında çalışmakta olan Uyan Semerci’nin bu konularda çeşitli yayınları vardır.