SEÇBİR Konuşmaları 37: Çiğdem Bozdağ – Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Kültürlerarası Eğitim – 28.05.2014

secbiryonetimÖğretmen Ağı Konuşmaları

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) eğitim için sunduğu farklı fırsatlar, son yıllarda konunun eğitimle ilgili tartışmalar içerisinde önemli yer bulmasını sağladı. BİT’lerin farklı ülkelerde tartışılan ve değişik projelerle hayata geçirilmeye çalışılan olanaklarından bir tanesi de farklı ülkelerdeki okullar arasında bir köprü oluşturabilmesi. Özellikle Web 2.0 teknolojileri, öğrencilerin de katılımı ile gerçekleştirilebilecek yaratıcı uluslararası projeler geliştirilmesine olanak sağlıyor. Bu projeler videolar hazırlayıp karşılıklı olarak paylaşmaktan ortak ders hazırlamaya kadar çeşitli biçimlerde yapılabiliyor. Farklı ülkeler ve kültürlerden insanların katıldığı bu tür projeler, öğrenci ve öğretmenlerin diğer kültürler hakkındaki bilgisini arttırırken, girdikleri etkileşim sayesinde kültürlerarası öğrenmeye da katkıda bulunabilir. Bu konuşmada, internetin sağladığı bu fırsatı kullanmak için AB’nin geliştirdiği bir okul projesi olan eTwinning’in program koordinatörleri ve bu platformu kullanarak beraber proje yapan, biri Bursa’da diğeri Almanya’nın Bayern eyaletinde iki devlet ortaokulunun öğretmen ve öğrencileriyle görüşmelerin yapıldığı araştırmanın ilk bulguları paylaşılacak; bu tür projelerin okullarda kültürlerarası eğitim açısından potansiyeli tartışılacaktır.

Çiğdem Bozdağ, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nde eğitim alanında Mercator-IPM araştırmacısı olarak, okullarda bilgi ve iletişim teknolojilerinin kültürlerarası iletişim için kullanımı konusunda bir proje yürütmektedir. Doktora çalışmasını 2013’te Bremen Üniversitesi’nde İletişim ve Medya Çalışmaları alanında tamamlamıştır. Doktora çalışmaları sırasında öğretim görevlisi olarak aynı üniversitede çalışan Bozdağ, göç ve medya konulu araştırma projelerinde de çalışmıştır. Temel araştırma alanları; kültürlerarası iletişim, küreselleşme, eğitim, yeni medya ve göç çalışmalarıdır. Bremen Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi’nde benzer konularda dersler vermiştir. Bremen Üniversitesi’nden Medya Kültürü üzerine bir yüksek lisans derecesine sahip olan Bozdağ, lisans eğitimini ise Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında tamamlamıştır.