SEÇBİR-ÖA Konuşmaları 71: Pınar Uyan Semerci & Gözde Durmuş – Çalışan Çocuğun Eğitim Yaşamı – 4.04.2018

secbiryonetimÖğretmen Ağı Konuşmaları

Çalışan çocuklar hemen hemen her alanda risk altında olan çocuk grubunu oluşturmaktadır. Çocuk işçiliğinin en önemli nedeni olarak görülen yoksullukla birlikte, eğitime erişememe, göç, yetişkinlerin işsiz kalması ve aile gelirinin düşüklüğü, ailedeki geleneksel bakış açısı, mevzuatın eksiklikleri ve uygulanamaması ile işverenlerin çocuk işgücü talebi gibi nedenler çocuk işçiliğine yol açmaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi ve Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, çalışan çocukların yaşadığı sorunları tüm boyutları ile anlamak amacıyla 2017’de İstanbul’da Bağcılar ve Küçükçekmece’de bir pilot araştırma gerçekleştirdi. Çalışan çocuklar ve ebeveynleri ile yürütülen bu nicel araştırma, “çocuğun iyi olma hali” yaklaşımını merkeze alarak gerçekleştirildi. Araştırmada çalışan çocukların yaş grubu, ailenin maddi durumu ve sosyal güvenceye sahip olup olmama gibi koşulların okula devam edip etmeme ile ilgili farklar yarattığı görüldü. Çocukların okulu bırakma sebeplerine bakıldığında maddi zorluklar en önemli nedenken; başarısız olma, eğitimle ilgili sorunlar yaşama gibi okuldan kaynaklanan sebeplerin de öne çıktığı görüldü. Bu konuşmada, araştırma bulguları ile kentte çocuk işçiliğinin önlenmesinde kalıcı çözümler için veriler ışığında ailelerin yaşam koşullarını iyileştirecek ve çocukların eğitime devamını destekleyecek bütüncül yaklaşımın önemi üzerinde durulacaktır.

Pınar Uyan Semerci, İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyaset Bilimi Programı öğretim üyesi ve aynı üniversitenin Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürüdür. Siyaset Bilimi alanında doktora derecesini Boğaziçi Üniversitesi’nden almıştır. Çalışma alanları siyaset felsefesi, ekonomi politik, sosyal politika ve metodolojinin kesişme noktalarında yer alan Uyan Semerci, evrensellik, küresel adalet, insani gelişim, yapabilirlik yaklaşımı, yoksulluk, göç, kolektif kimlik oluşumu ve çocuğun iyi olma hali konularında araştırmalar yürütmüş; makale, derleme ve kitaplar yayınlamıştır.

Gözde Durmuş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi proje yöneticisidir. Türkiye’de çocuk haklarının yaşama geçmesi için çocuklar ve yetişkinleri bilgilendirmek ve güçlendirmek amacıyla projeler, araştırmalar gerçekleştirmekte; eğitim materyalleri ve modellerin geliştirilmesine katkı sunmaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler Programı’nda yüksek lisans çalışmalarına devam etmektedir.