SEÇBİR-ÖA Konuşmaları 72: Ayça Aslanger & Hülya Çelik – Genetik ve Özel Eğitim – 18.04.2018

secbiryonetimÖğretmen Ağı Konuşmaları

Yakın geçmişe kadar genetik hastalıkların tanısını kesinleştirmek çok zor olduğu için Down Sendromlu çocuklar dışındaki olguların tanısı ya bilinmemekte ya da tanının özel eğitime katkısı görülememekteydi. Son yıllarda genetik bilimin ilerlemesi ile, özel eğitim gereksinimi olan pek çok bireye genetik tanı konabilmekte ve böylece tanının özelliklerine uygun eğitsel ve davranışsal stratejileri tartışmak mümkün olmaktadır. Örneğin, çocuğun bireysel özellikleri dikkate alınarak hazırlanan materyallerin kullanımı öğrenmeyi kolaylaştırarak bilgilerin kalıcı olmasını sağlamakta, eğitimin kalitesini artırmaktadır. Bu konuşmada disiplinlerarası bir anlayışla çalışan bir doktor ve bir özel eğitim uzmanının perspektifinden bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme deneyimi paylaşılacaktır.

Ayça D. Aslanger, tıp eğitimini Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde, tıpta uzmanlık eğitimini İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı’nda tamamladı. Çeşitli hastanelerde Genetik Hastalıklar Uzmanı olarak görev yapan Aslanger, halen Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı’nda çalışıyor ve ‘’Yeryüzündeki Yıldızlar’’ adlı özel eğitim dergisinde toplumu genetik hastalıklar hakkında bilinçlendirmeye yönelik yazılar yazıyor. Hülya Çelik ile birlikte genetik hastalığa sahip çocukların öğrenme profillerini dikkate alan bireysel eğitim planlarının hazırlanması üzerine çalışmalar yürütüyor.

Hülya Çelik, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi’nde Sosyoloji alanında tamamladıktan sonra Kocaeli Üniversitesi’nde pedagojik formasyon eğitimi aldı. Ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde Özel Eğitim alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Rehber öğretmenlik, disleksi, oyun terapisi ve işaret dili üzerine çeşitli eğitimlere katılan Çelik, kurucusu olduğu ‘’Yeryüzündeki Yıldızlar’’ adlı özel eğitim dergisinde editörlük yapıyor.